Pazartesi , 16 Eylül 2019
<

Prof. Dr. Bengi Semerci ile İkiz Dünyasına Dair…

 

ikizanneleriyiz.biz: Sayın Semerci, öncelikle sizi tanıyalım…

B. Semerci: 1986’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdim. Zorunlu hizmetimi tamamladıktan sonra, sırasıyla erişkin psikiyatrisi uzmanlığımı ve çocuk ve ergen psikiyatristi uzmanlığımı aldım. 2000 yılına değin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptıktan sonra İstanbul’a taşındım. Halen yürütmekte olduğum serbest hekimliğin yanı sıra, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktayım.

Ayrıca, Bengi Semerci Enstitüsü bünyesinde, Devlet Bakanlığı’na bağlı, İstanbul ili sosyal hizmetler kurumları için, özellikle sokak çocukları, suça karışan çocuklar ve ticari cinsel sömürüye uğrayan kız çocukları için bakanlığın ve valiliğin bilimsel koordinatörlüğünü sürdürmekteyim. Bu konuda yaptığım çalışma ile yurt dışında ödüle layık görüldüm. İstanbul Çocukları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, TÜGİAD (Türkiye Genç İşadamları Derneği), Türkiye Psikiyatri, Çocuk ve Genç Psikiyatrisi, Nöropsikiyatri, Politik Psikiyatri Dernekleri üyesiyim. 2006 Haziran ayında Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Üyeliği’ne atandım. Aynı zamanda, Dünya Psikiyatri Birliği Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Çalışma Birimi Üyesiyim.

Her hafta Sabah Gazetesi Cumartesi ekinde yazmaktayım.

Ayrıca, her pazar saat 12.00’de TRT1’de Yaşam Sohbetleri adlı programımda psikiyatri bilimine dair çeşitli konuları, ünlü konuklarımla sohbet ederek işliyorum.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ

ikizanneleriyiz.biz: Önce erken çocukluk dönemiyle ilgili sorular yöneltmek istiyorum. 2 yaş krizinden bahsedelim. Bunun tek çocuklar için de çok zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz. İkizlerde durum daha da beter hale gelebiliyor. Aynı yaşta iki çocuğu kriz halindeyken ailelerin takınması gereken tutumlardan bahsedebilir misiniz?

B. Semerci: 2 yaş dönemi gelişim dönemleri içinde en sancılılarından biridir. Burada önemli olan kriz anında soğukkanlı ve kararlı davranmak, etkili bir biçimde alınan kararları uygulayabilmektir. İki çocuk olması işleri zorlaştırımış gibi görünse de net ve kararlı olunduğunda her iki çocukla da en uygun şekilde baş etmek mümkündür. Bu dönemde eğer her istediğini yapmasına izin verilirse bebeğin sosyalleşmesi engellenir. Her istediğini yaptırmaya çalışan, kural tanımayan, sadece kendi isteklerinin yapılacağını düşünen, saldırgan bir insanın temelleri atılmış olur. Tam tersi olarak anne aşırı baskı yapar, kural koymayı ve uygulamayı abartarak çocuğun sadece kendi istediği gibi davranması için aşırı otorite kurarsa o zaman çocuk aşırı uysal, takıntılı, fazla titiz bir kişilik geliştirir ki bu ilerde sorunlara yol açar. Gürültü çıkaran oyuncaklar, yıkılan kuleler en değerli oyunlardır. Ayrıca zaman zaman toprak, kil, hamurla oynama ve kirlenmesine izin verme gelişimi için sağlıklıdır. Çocuğu koruma adına her şeyi ortadan kaldırmak, evin düzenini bozmak gerekmez. Devamlı çocuğa zarar gelecek ya da çocuk birilerine zarar verecek diye aşırı korumacı davranmak doğru değildir. Çocuğun bu yaşlarda ilgisinin kolayca başka şeye çekilebileceği unutulmamalı, gereksiz çekişmelere girmek yerine zararlı olacak şey alınarak daha cazip bir nesne verilmeli ya da daha ilginç bir eylem önerilmelidir. Böylece çocuk hem annenin istediğini yapacak, hem de gereksiz inatlaşmaya girilmemiş olunacaktır. Çocuklar ikiz olduğunda sorunlarda iki çocukta olacak ve başedilmesi güçleşecektir.

KALİTELİ ZAMAN!

ikizanneleriyiz.biz: Pek çok ikiz annemiz çalışıyor, kariyer yapıyor. İkizlere evde bakıcılar ve/veya aile büyükleri bakıyor. Annelerimiz ikizleriyle az vakit geçirmenin vicdan azabını yaşıyor. Ve bunu aşmak amaçlı “kaliteli zaman geçirme” telaşesine düşüyor. İki tane aynı yaştaki bebek/çocukla kaliteli zaman geçirmenin ipuçları nelerdir? Anne en iyi neyi/neleri yaparsa kaliteli zaman geçirmiş olur?

B. Semerci: Kaliteli zaman geçirmek, her an yan yana olarak sağlanamaz. Ayırabildiğimiz kadar zaman ayırmak, ve bu zamanı televizyondan, telefondan ve bilgisayardan uzak, sadece onunla ilgilenerek geçirmek kaliteli zaman geçirmektir. İki ayrı çocukla ayrı ayrı zaman geçirmek önemlidir.Eşle ya da bir yardımcı ile bölüşerek, farklı mekanlarda ve zamanlarda ikizlerle ayrı ayrı zaman geçirmek gerekir. Böylece ikizler hep anne ya da babayı paylaşmak sıkıntısından kurtulur. Ebeveynlerde çocuklarla teke tek olmanın zevkini alabilecektir.

İKİZLERİN EŞİTLİK BASKISI

ikizanneleriyiz.biz: İkiz çocukların öfke krizleri 2 yaşta bitmez ki? Sonrasında da her zaman aralarında bir iktidar savaşı olacak, biri diğerine üstün gelmeye çalışacak, yaşamlarının belki de her anında. Ailelere ikizlerini tek çocuklarmış gibi şımartabilmeleri, eşitlik baskısından kurtarabilmeleri için neler önerirsiniz? İkizlere, hatta üçüzlere kendilerinin unique olduklarını hissettirebilmenin yolu var mıdır?

B. Semerci: İkizler birbirlerine fiziksel olarak çok benzeyebilirler, ancak aslında iki ayrı kişi ve iki ayrı karakterdirler. Dolayısıyla bunu fark etmek, farklı tercihler yapmaları konusunda yüreklendirmek ve buna saygı duymak,onları “ikizler” yerine isimleri ile çağırmak, farklı ilişkiler kurmak ikisinin de birbirinden ayrı birer birey olduklarını hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bu kardeşler arasındaki bir yarıştır. Her birinin kazanma alanı farklıdır. Aynı alanlarda yarışmaya zorlanmadıklarında, yetenek ve ilgileri oranında gelişirler.

PROJE ÇOCUK!

ikizanneleriyiz.biz: Çocuklarımız günümüzde çok erken yaşlardan itibaren “proje çocuk” oluyorlar. Çocuklarımızda aynı anda pek çok aktiviteye ilgi uyndırıp, başarı bekliyoruz. Üstüne üstlük ikizlerin farklı yetenek ve becerilerinin olması da büyük olasılık. Yeteneklerini keşfetmemiz için, daha sonra da yeteneklerini inkar etmemesi için, onları teşvik için neler yapmalıyız? Haftasonu o kurstan bu kursa koşturmak yerine bir şeyi iyi yapmaları mı doğrudur?

B. Semerci: Öncelikle çocukların her ikisinin de aynı şeye yeteneklerinin olacağını, ya da aynı konularla ilgileneceklerini düşünmek yanlış olur. İlgi alanlarına yönelik aktiviteler bulmak, bunlardan bir iki tanesine yönlendirmek, ancak çocukların yapabileceklerinin üzerinde yük yüklemeden, evde kendi başlarına, birbirleriyle ya da sizinle geçirebilecekleri zamanlar da bırakmak en uygun olanıdır.

OKUL BASKISI

ikizanneleriyiz.biz: Okullu ikizlerimizin sınav baskıları var. Şimdi bu OKS, EKS gibi bir takım zorlu sınavlardan ötürü bu durum daha da vahimleşti. Hafta arası okula gittikleri yetmiyormuş gibi, tüm hafta sonu da kurslardalar. Acaba bu baskıdan arınabilmeleri mümkün müdür? Çocukların sınav endeksinden kurtulup nefes alabilmeleri için ailelerin neler yapması lazımdır?

B. Semerci: Günümüzde çocuklar daha iyi eğitim alabilmek adına çok yoğun bir baskı altında büyüyorlar. Bu noktada hayatlarındaki tüm aktiviteleri dengelemek önemlidir. Doğru bir program dahilinde ders kadar ders dışı aktivitelere de vakit ayırmak, bunun yanı sıra beklentileri hem çocuğumuz hem de kendimiz için sınırlamak ve çocuğumuzun yapabileceklerine uygun olarak ayarlamak baskıyı daha tolere edilebilir bir zemine çekecektir. Bu baskı başkalarının değil, sizlerin yarattığı bir baskıdır. Kendinizi arındırdığınızda sorun çözülecektir.

OKULDA BİRİ DİĞERİNDEN BAŞARILIYSA…

ikizanneleriyiz.biz: Okullu ikizlerde çocuklardan birinin diğerine nazaran daha başarılı olması pekala mümkün, hatta çok da büyük bir olasılık. Rekabet ortamı yaratmamak için ikiz ailelerine neler tavsiye edebilirsiniz?

B. Semerci: Öncelikle ikiz çocukları ayrı sınıflara hatta mümkünse ayrı okullara göndermek önemlidir. Bu okul ya da sınıf içinde öğretmen ve diğer öğrencilerin yaratacağı rekabetin önüne geçebilir. İkinci olarak, başarıyı sadece akademik başarı olarak algılamamak gerekir. Bir çocuğun daha yeterli olduğu alanlar diğerinden farklı olabilir. Bu nedenle başarıyı sadece akademik alanlarda övmeyip her iki çocuğun da güçlü yanlarını ortaya çıkarmasına yardımcı olmak gereklidir.

CİNSELLİK

ikizanneleriyiz.biz: Ergenliğe adım atan ikizlerimiz cinselliğe çok fazla ilgi duymaya başlıyorlar. Milli Eğitim müfredatında, cinsel yaşamla ilgili doğru ve nitelikli bir bilgilendirme malesef yok. İkizlerimizi hangi yaştan itibaren, hangi konularda bilgilendirmeye başlamalıyız? Erkek çocuklarını babalarının, kız çocuklarını annelerinin mi eğitmesi doğrudur?

B. Semerci: Çocuklar yaklaşık 3 yaşından itibaren cinsellikle ilgili sorular sormaya başlarlar. Her yaş dönemine uygun ve yeterli açıklamalar yapmak çocukların hem merakını giderir hem de ileriki dönemde aklına takılan sorular için anne ve babanın güvenli bir kaynak olacağına inanır. Bu da bilgiyi sağlıklı olmayan ve yanlış yerlerden öğrenmesini engeller. Cinsellikle ilgili çok yakın bir zamanda piyasaya çıkacak kitabımızda da bu soruların ayrıntılı yanıtlarını bulabilirsiniz. Ergenlik döneminde kız çocukları annelerin, erkek çocukları babanın yanıtlaması uygun olur.

ERGENLİK

ikizanneleriyiz.biz: Ergenlik döneminde ikizlerimizi yanlış arkadaşlık ve alışkanlıklardan korumanın yolları nelerdir? Çocuklarımızı itmeden, dışlamadan gözlemlemenin, takip etmenin bir yolu var mıdır? Bizimle konuşmalarını, bize güvenmelerini nasıl sağlarız?

B. Semerci: Ergenlikte sizinle konuşmaları için, çocukluktan başlayarak bu sohbet zamanlarını ve güveni oluşturmanız gerekir. Bu sorgulama ve eleştirme değil, gerçek sohbet olmalıdır. Ergenlik dönemi tüm çocuklar için bir karmaşa ve kimlik bulma sürecidir. Bu dönemde en yakındaki anne ve babanın yerini arkadaşlar almaya başlar. Bu nedenle arkadaşlarını doğrudan eleştirmek, yargılayıcı ve suçlayıcı olmak onları bizden daha da uzaklaştırır. Onların bizi dinlemeleri ve güvenmeleri için önce bizim onları dinlememiz ve alabilecekleri sorumluluklar konusunda kendilerine güvendiğimizi hissettirmemiz gerekir. Çocuk her yaşta yanlış yaptığında geleceği ilk yerin aile olduğunu, cezalandırılsa bile kabul ve destek göreceğini deneyimlerle öğrenir. Bu güveni sağlamak ailenin görevidir.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

ikizanneleriyiz.biz: Ebeveynlerden herhangi birinin yabancı olmaması halinde de, ailelerin bebekliklerinden itibaren ikizlerine yabancı dil öğretimini teşvik ediyor musunuz? Bu ne zaman tehlikeli bir hal alır?

B. Semerci: Özellikle son zamanlarda çocuklarının küçük yaşta ikinci dil öğrenmesi bazı aileler için çok önemli hale geldi. Bu konuda karışıklıklar var. Kesin bilgileri tekrarlamak bu nedenle yararlı olur. Öncelikle, İki ayrı dilin konuşulduğu ortamlarda yaşayan veya iki dil  öğrenmek zorunda kalan çocuklar başlangıçta tek dili öğrenen çocuğa göre daha yavaş bir gelişim gösterirler. Küçük çocukların yabancı dilin ses ve duyuş özelliklerine karşı çok keskin bir kulakları olduğu bu ikinci dilin öğrenilmesinde daha üstün bir durumda oldukları ileri sürülmektedir.Ama önemli bir bilgide anadilini ne kadar iyi ve düzgün biliyorsa, ikinci dili öğrenmesinin o denli sağlıklı olduğudur. Bu nedenle ana dilini iyi öğrenmesi gerekir. Anne ya da babanın biri başka bir ana dile sahipse, çocukla her ebeveyn kendi dilini konuşursa çocuk kiminle ne konuşacağını seçerek, ikisini de öğrenebilmekte ve ayırt edebilmektedir. Ebeveynlerin ana dili aynıysa kasetler ya da dışardan kreş gibi ortamda başak dili okul öncesi dönemde duyması daha sonra öğrenmesi açısından yararlı olmaktadır.

SİHİRLİ KELİMELER:)))

ikizanneleriyiz.biz: Çoğul büyütmek başlı başına stresli bir iş. Bunun üzerine bitmeyen ev işleri, ofis işleri, idare edilmesi gereken bakıcılar, aile büyükleri, eş gelince annelerin dengeleri epeyi sarsılıyor. Hiç istemedikleri halde çocuklarını sözle veya fiziksel olarak hırpalayabiliyorlar. Annelerin yükü ağır malum. Ruhsal olarak kendilerini rahat hissedebilmeleri için anahtar, sihirli bazı kelimeler söylemeniz mümkün mü? Yani iş yükleri belki hiç azalmayacak, ancak yaşadıkları yoğunluklara hangi bakış açılarıyla yaklaşırlarsa streslerini azaltabilir, en önemlisi çocuklarına bunun aksetmesini engelleyebilirler?

B. Semerci: Çalışan annelerin ücretli doğum izninin en az 6 ay, isteyen anneler için bir yıl olması isteniyor. Anne bebek sağlığına, çocuk gelişimine önem veren ülkelerde doğum izni ücretli, makul sürelerde ve hatta babaların da kullanabileceği şekilde ayarlanmıştır. Amaç annenin iş yaşamından kopmamasıdır. Çünkü hem ülke ekonomisi için, hem evliliklerin sağlıklı sürmesi için, hem bebeğin ve annenin ruh sağlığı için annenin çalışması önemlidir. Anne çalışmadığı zaman, hele işini çocuk için bıraktığı zaman bağımlı, ayrılık kaygısı yaşayan çocuklar büyütme riski artmaktadır. Çocuk dışında bir işi kalmayınca, tek uğraşı çocuk oluyor, çocuktan da aynı şeyleri bekliyerek kimseyle paylaşamaz. Bu paylaşamamzlık baba, aile büyükleri, arkadaşlar, okul olarak genişler. Sonuçta annenin yanından ayıramadığı, bundan şikayet etsede, aslında bir anlamda mutlu olduğu bir anne çocuk ilişkisi başlar. Çocuğa, eğitimine, ilişkilerine  zarar vermeye başlayana değin çoğu kez fark edilmez.

Çocuklar bencildir. Bu çocukluk dönemine ilişkin bir özelliktir. Bu nedenle isteklerinin olmasını, hemen olmasını isterler. Onları dengelemek, sınırları koymak erişkinlerin görevidir. Erişkinlerin bu konudaki zayıflıklarını fark ettiklerinde ise sınırları zorlarlar. Evet, çocukların annelerine ihityaçları var. Ama bu süre en azından birçok açıdan tüm ömrü kapsamıyor. Onunla olunan zamanları gerçekten ona ayırmak, kendi başarması gerekenleri onun yerine yapmak yerine öğretmek ve cesaretlendirmek, onu dinlemek, oynamak yetereli. Bunu yapmak için tüm gün ve gece gerekmez. Zamanı iyi planlayan bir anne bunu başarabilir. Yapamayan anne ise çalışmasa da yapamaz. Zamanı planlarken ilk düşünülmesi gerekenlerden biri alınan sorumlulukların gerçekçi olup olmadığıdır. Çünkü anneler çoğu kez yakınmakla birlikte tüm sorumlulukları kendi üstlerine alıp, babalar başta olmak üzere herkesi uzak tutmaktadır. Oysa bu sorumlulukların hepsi babalarında sorumluluğudur ve çoğunlukla izin verilirse yaparlar. Ayrıca çocukların babalarına da ihtiyaçları vardır.

Sayın Prof. Dr. Bengi Semerci’ye bu keyifli sohbet için çok teşekkür ederiz.

B. Semerci: Ben teşekkür ederim. Son bir şey belirtmek isterim ki, sorularınızın çoğunluğu aslında ikiz çocuklara özgü değil, tek çocuklar ve aralarında yaş farkı olan kardeşler için de geçerli. Dolayısıyla çözümler ve yanıtlar da benzerdir.

www.bengisemerci.com

www.bengisemercienstitusu.com

iletisim@bengisemerci.com

 

UYARI! Bu röportajın bütün hakları www.ikizanneleriyiz.biz’e aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin tamamının ya da bir kısmının kopyalanması, içeriğinden alıntı yapılması yasaktır. Yasal işlemler için Yasal Uyarı’yı tıklayınız.

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Çalışan annenin bitmek bilmeyen vicdan azabı

Kızlarımı yuvaya bıraktığım bir sabah, daha önceki tüm gösteri ve etkinliklerine katıldığım halde, o günküne …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir