Pazar , 25 Ağustos 2019
<

Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilir?

ZEKA…

 

Nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme-algılayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır Zekanın farklı tanımlarının olmasının yanı sıra genel olarak içerdiği yeteneklerin algılama, kavrama, hafıza, dikkat olduğu düşünülmüştür. Buradan da anlaşılacağı gibi zeka daha çok bilişsel olarak açıklanmış, akademik özellikler üzerinde durulmuştur. Ancak yüksek bilişsel zekaya sahip, çabuk kavrayan ve öğrenen, problem çözmede başarılı pek çok kişinin gerek iş yaşamında gerekse sosyal yaşamlarında başarısız olduklarını gözlemlenmesi, bun karşılık ortalama bilişsel zeka ile büyük başarılar gösteren insanların olması bu kavramın sorgulanmasına yol açmıştır. Dikkat ve ilgi başka alanda yoğunlaşmıştır: Zekanın zihinsel olmayan boyutu “DUYGUSAL ZEKA” dır.

DUYGUSAL ZEKA

Duygusal Zeka, kendimizin ve başkalarının duygularını tanıma, kendimizi motive etme, içimizdeki ve ilişkilerimizdeki duyguları yönetme yetisidir (Golemen). Bir kişinin kendisini, ilişkilerini yönetebilme, değişik ortamlara uygun davranabilme gibi tüm yeterlilikleri o kişinin duygusal zekasını oluşturmaktadır. Buradan da anlaşılabileceği gibi duygusal zeka yaşama anlam katabilme becerisidir.

Bir kişinin uyumlu ve başarılı bir birey olabilmesi ve bilişsel zekasını da etkin olarak kullanabilmesi için duygusal zekasının da yüksek olması gerekmektedir.

Duygusal zeka beş temel özellikten/beceriden oluşur:

· Kendini tanıma: Bu beceri kişinin kendi duygularının farkında olması, tanımlaması anlamına gelmektedir. Duyguların farkındalığı, onları yönetebilmek için temel bir beceridir. Bu becerinin varolması ya da geliştirilmesi kişiye güven, saygı, bağımsızlık kazandıracaktır. Bütün bu beceriler kişinin kendisini gerçekleştirme yolundaki en önemli adımlardır.

· Denetim: Duyguları idare edebilme, denetleyebilme becerisidir.

· Öz disiplin: Kendini harekete geçirebilme, isteklerini geciktirebilme, ortama uygun hareket edebilme becerisidir.

· Kişilerarası ilişki becerisi: Başkalarının duygularını fark etme ve anlayabilme (empati) becerisidir.

· İlişkileri etkin kılma: Etkili iletişim kurabilme, işbirliği içerisinde olabilme, liderlik edebilme gibi becerileri kullanabilme ve sürdürebilme becerisidir.

Peki duygusal zeka (EQ) doğuştan gelen bir yetenek mi, yoksa çevresel faktörlerle gelişen, ortaya çıkan bir beceri midir?

Bir bireyin duygusal zekasının yüksek olup olmaması şu etkenlere bağlıdır:

· Doğuştan gelen özellikler (kişilik özellikleri),

· Anne-baba tutumları (yetiştirme tarzları, anne-babanın duygusal zeka özellikleri),

· Çevresel faktörler, çevre ile olan etkileşimler.

Hiç düşündünüz mü?: “Duygularımı kızgınlığımı üzüntümü ifade edebiliyor muyum?”, “İletişim kurma becerim nasıl?”, “Kendimi ne kadar iyi tanıyorum?”, “Diğer insanları etkin dinleyebiliyor muyum?”, “Duygularımı  kontrol edebiliyor muyum?”, “İnsanlarla iyi anlaşabiliyor muyum?”.

 Duygusal zeka yaşamın ilk yıllarında itibaren gelişmeye, şekillenmeye başlar. Çocuk için anne-babanın duygularını ifade etmesi, problem çözme vb. durumlar ile ilgili davranışları öncelikli olarak modeldir. Büyüdükçe dış dünyaya açılan çocuk çevre ile etkileşime geçer. Öğretmeni, arkadaşları ve diğer insanlar ile olan iletişim biçimlerini kaydeder. Kendi davranış kalıplarıyla çevreden aldığı bilgileri arasında bağlantı kurarak  davranışlarını şekillendirir.

Bütün bu nedenlerden dolayı anne-baba olarak davranış biçimlerimiz, neye-nasıl önem verdiğimiz çocuğumuzu etkileyecek ve onun yaşam biçimi için temel oluşturacaktır.

Duygusal Zeka Nasıl Geliştirilebilir?

Çocuklar dünyaya adım attıkları andan itibaren anne-babaların onlar için tasarladıkları hedefler ile karşılaşmaya başlarlar. Bu hedeflerin, isteklerin içinde özgüvenli, dışadönük, kendini ifade edebilen, mutlu ve başarılı bireyler olmaları vardır. Hedefler ve istekleri incelediğimizde bütün boyutların aslında duygusal zeka ile ilgili olduğunu görürüz. Öyleyse çocuk ile ilgili yatırımlarımız zekanın bilişsel olan kısmı ile birlikte (iyi bir okul, ders notları vb.), zekanın duygusal boyutu için de olmalıdır.

Çocukların duygusal zekalarının gelişmesi için…

1. Model olun: Anne-baba olarak kendi davranışlarımızın farkına varmalı, duygularımızı tanımalıyız. Kendinizi ne kadar ifade ettiğiniz, problemleri nasıl çözdüğünüz vb. durumlar çocuk için öncelikli model alınacak olan becerilerdir. Ve biliyoruz ki çocuklar en etkili öğrenme yaşantılarını anne-babalarını model alarak ve yaşayarak oluştururlar.

2. Çocuğun duygularının farkına varın ve duygularını onaylayın: Çocukların yaşantılarının ve ne hissettiklerinin farkına varmak, dikkatli gözlemlemek, ne yaşadıklarını anlamak adına çok önemlidir. Çocuğun yansıttığı, paylaştığı duyguları olduğu gibi kabul etmek bu duyguları yaşamanın doğal olduğu mesajını verecektir. Yaşadığı duyguların doğal olduğunu gören çocuk paylaşmakta da sorun yaşamayacaktır.

3. Yaşantıları fırsat olarak değerlendirin: Çocuğun yaşadığı sorunları ve duygusallıkları çocukla yakınlık kurma ve öğretme fırsatı olarak değerlendirin. Çünkü çocuklar için yaşantı en etkili öğrenme yoludur.

 4. Empati kurarak dinleyin: Çocuklar duygularının kabul edilmesine ve anlaşılmasına ihtiyaç duyarlar. Duygularına değer verilen, olduğu gibi kabul edilen çocukların kendilerine olan güveni ve saygısı da yüksek olur. Empatik dinlenen çocuklar insanlara empati ile yaklaşabilmeyi öğrenir.

5. Destek olun: Çocuğa duygularını sözel olarak isimlendirmesinde yardımcı olun. Siz de onun hangi duyguyu yaşadığını ifade edin.

6. Sınırları belirleyin: Çocuğun duygularını kontrol edebilmesi için tutarlı, kararlı, kesin ve belli prensiplere dayanan kurallar çok önemlidir. Çocuğun bu kuralları önceden bilmesi davranışlarını ve duygularını kontrol edebilmesini sağlayacaktır.

İelev Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Kaynakça:

1. Goleman, Daniel. Duygusal Zeka. Varlık/Bilim yayınevi
2. Dölek, Nevin. Duygusal Olarak Zeki Çocuklar Yetiştirme. Ders notları.
3. Gotmann, John. Duygusal Olarak Zeki Çocuk Nasıl Yetiştirilir?.
4. 
www.baltaş-baltaş.com.tr

 

Bu uzman görüsünün bütün haklari www.ikizanneleriyiz.biz’e aittir. Izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin tamaminin ya da bir kisminin kopyalanmasi, içeriginden alinti yapilmasi yasaktir. Yasal islemler için Yasal Uyari’yi tiklayiniz.

 

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Çalışan annenin bitmek bilmeyen vicdan azabı

Kızlarımı yuvaya bıraktığım bir sabah, daha önceki tüm gösteri ve etkinliklerine katıldığım halde, o günküne …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir