Pazartesi , 24 Eylül 2018
<

Uzman Gözüyle İkiz Hamileliği

UZMAN GÖZÜYLE İKİZ HAMİLELİĞİ

 

Tüp bebek kimlere yapılır? İkizlere hamilesiniz, riskleriniz neler? Bebekleriniz sağlıklı gelişiyorlar mı? Ne zaman hangi testleri olmalısınız? Çalışmalı mısınız? Dinlenmeli misiniz? Nasıl doğum yapmalısınız? Tüm bu soruları sizler için Alman Hastanesi ve Bahçeci Kliniği’nden Uzman Doktor Sayın Ulun Uluğ’a sorduk.

 

Dr Ulun Uluğ

 

İkizanneleriyiz.biz: Sayın Uluğ, kimlere tüp bebek yapılabilir?

 

U.Uluğ: Birincisi her önümüze gelen tüp bebek yapmıyoruz. Tüp bebek yapmamız için bazı şartların oluşması lazım. Eğer infertiliteyi bir bütün olarak ele alacak olursak, hastalarımızın bir kısmı hanımlara bağlı sebeplerden bir kısmı da beylere bazı sebeplerden hamile kalamıyor. Altta yatan sebebe göre bazen daha basit tedavilerle hamile kalınması da mümkün olabiliyor. Bazen de daha karmaşık tedaviler yapmak gerekiyor. Bu işte tüp bebek tedavisi olabiliyor. Hastada eğer uzun süreli bir infertilite hikayesi varsa, hanımın yaşı 35’in üzerindeyse, beylerin sperm testlerinde ciddi problemler varsa veya uzun süreli ilaç ve aşılama tedavilerine rağmen hala hamile kalınamamışsa tüp bebek tedavisini önerebiliyoruz. Tüp bebek tedavisinde ve diğer infertilite tedavilerinin hepsinde olan ortak nokta çoğul gebelik olasılığıdır. Bizim kliniğimizde de gebe kalan her 100 hastanın yaklaşık 40’ında çoğul gebelik görülmekte. Çoğul gebeliklerin yaklaşık %10’unda, toplam tüm gebeliklerin ise yaklaşık %5’inde üçüz gebelik görmekteyiz. Üçüz gebelikler ikizlerinkine göre çok daha fazla riskli olmaktadır, o nedenle hamileliğin üçüncü ayındayken üçüzden ikize indirilmesini tavsiye ediyoruz.

 

İkizanneleriyiz.biz: Hastalara 3’ten fazla embriyo transfer edilmemesi gerekliliğine dair bir söylenti var.

 

U.Uluğ: Hastanın durumuna göre, doktor kanaat ederse hastaya 3’ten fazla embriyo transfer edilebilir. Örneğin hasta 40 yaşındadır, 6 adet tüp bebek tedavisi geçirmiş ve hamile kalamamıştır. Sonuncuda 4 tane çok kaliteli embriyo elde edilmiştir. Doktor sonucu garantileyebilmek için elde edilen bu 4 kaliteli embriyonun tümünü transfer etmeyi seçebilir.

 

İkizanneleriyiz.biz: Transfer edilecek embriyo adedine karar verirken nelere dikkat ediyorsunuz?

 

U.Uluğ: Hastanın yaşına, embriyoların kalitesine, hastanın daha önceki tedavi hikayesine göre transfer edilecek embriyo adedine karar veriyoruz. Gebelik oranları da burada çok önemli bir faktör. Her tüp bebek merkezinin başarı oranları birbiriyle aynı değil. Başarı oranları düşük olan merkezler, hamilelik şansını yükseltmek için daha fazla embriyo transferini de destekleyebilir. Burada yapılması gereken, hastayı doğru olarak bilgilendirmektir. Biz size 4 tane embriyo transfer ediyoruz, bilmelisiniz ki dördüze hamile kalabilirsiniz gibi. Dördüze hamile kaldığında bu sefer dört bebeği taşıma riskiniz çok yüksektir, bu nedenle bebek adedini 2’ye indirgememiz gereklidir gibi bilgilerin tam, eksiksiz olarak hastaya verilmesi çok önemlidir. Redüksiyon yani bebeklerin adedini indirgeme işleminin anne sağlığı açısından hiçbir riski yoktur ancak, bebeklerin tümünün düşürülmesi riskinin varlığından hasta haberdar edilmelidir. Bu olasılığın oranı %8’dir. Bunun dışında, hastanın yaşı genç ise, elde edilen embriyoların kaliteleri yüksekse, kararımız 2 veya 3 embriyo transfer etmek yönünde olacaktır.

 

İkizanneleriyiz.biz: İkiz gebeliklerde de bebeklerden birini almayı tavsiye ediyor musunuz?

 

U.Uluğ: İkiz gebelikleri teke indirmeyi sadece bazı durumlarda tavsiye ediyoruz. Hasta ikiz gebeliği sosyal veya psikolojik olarak kaldıramayacaksa, hastanın daha önceden erken doğum hikayesi varsa ve tekrar ikizlere hamile kaldığında erken doğum riski önlenemeyecekse ikiz gebeliği teke indirebiliyoruz. Bazen de ikiz bebeklerden bir tanesinde hayatla bağdaşmayacak bir anomali tespit edebiliyoruz. O halde problemli bebeği de indirgeyerek tekiz hamilelik olarak devam edilmesini sağlayabiliyoruz. Tüp bebek tedavisi görmüş hasta ister tek bebek bekliyor olsun ister çift, riskli gebe sınıfına girmektedir. En büyük sebebi, zaten hasta çeşitli sağlık nedenlerinden normal yolla hamile kalamamıştır ve altta yatan bu sağlık sebepleri halen devam etmektedir. Bunlar hamileliği zor ve riskli hale getirmektedir. Buna örnek ileri anne yaşı olabilir. Bu hastalarda bazen şeker, hipertansiyon, guatr rahatsızlıkları görülebilmektedir.

 

İkizanneleriyiz.biz: Peki tüp bebekle ikizlere hamile kalanların hamileliği tek bebek bekleyenlere göre daha mı risklidir?

 

U.Uluğ: İkiz gebeliklerde hamiliklerde yaşanan tüm problemler aşağı yukarı iki kat daha artmış oluyor. Mesela iki kat daha fazla hamilelik esnasında kanama riski yaşıyorlar, iki kat daha fazla gebeliğe bağlı şeker hastalığına yakalanma, yine iki kat daha fazla gebeliğe bağlı tansiyon yükselmesi gibi risklere maruz kalıyorlar. İki kattan da fazla erken doğum riski taşıyorlar. Bunların hepsi önemli sağlık problemleridir. Bununla birlikte bizi en çok meşgul eden risk erken doğum riskidir. İkiz gebeliklerde doğum yapılan hafta 36 ila 37 arasındadır. Normal bir gebe 40 haftayı tamamlayabilirken, ikiz gebeler ondan 3 hafta hatta 4 hafta daha önce doğum yapmaktadır. İki tane bebek rahmin içine sığmıyor, bu nedenle doğum sancıları başlıyor veya su gelebiliyor. Ayrıca erken doğuma giren ikiz gebeler normal yollarla değil sezaryen yöntemi ile doğurtuluyor, bu da ameliyat riskini beraberinde getiriyor.

 

İkizanneleriyiz.biz: İkiz gebeliklerin erken doğum riski nasıl ortaya çıkmaktadır?

 

U.Uluğ: İkiz gebeliklerin takibi de çok önemli. Bir kere her ikiz gebe erken doğum yapmıyor. Ancak yine de bu risk iyi değerlendirilmeli, erken doğum riski taşıyan ikiz gebeler gözlemlenmeli, sıkı takibe alınmalı, buna mukabil tedaviler, manipülasyonlar uygulanmalıdır. Erken doğum riskini nasıl değerlendiriyoruz? Öncelikli olarak fiziksel özellikler çok büyük rol oynuyor. Hastanın ufak tefek bir yapıda olması bebekleri taşıyamayacağı ve erken doğuma gidebileceğinin göstergesidir. Daha da önemlisi rahim ağzı boynu bizim için çok önemli. Eğer rahim kanalı belirli bir uzaklığın altındaysa, çok teknik detaylara girmeden anlatmaya çalışıyorum, hastanın erken doğum yapma riski daha fazla olabiliyor. Bu durumdaki hastaya yatak istirahati ya da rahim ağzına bir dikiş atılması için ameliyat önerebiliyoruz. İkiz bebeklerin etrafındaki su keseleri erken birikeceği için, su keselerinin erken patlama riski, doğum sancısı olmadan su kesesinin erkenden yırtılması ve buna bağlı erken doğum riski oluşabilir. Bu da sık yapılan ultrason tetkiklerinde tespit edilebilir. Neticede ikiz gebelikler her açıdan daha fazla riskli daha sık takibi gerektiren gebeliklerdir.

 

İkizanneleriyiz.biz: İkiz gebeliklerin takibi nasıl olmaktadır?

 

U.Uluğ: İkizlere gebe hastalarımızın en çok merak ettiği şeydir bu: acaba bebeklerim sağlıklı mı değil mi? Bunun takibi çok büyük bir tartışma konusu. Anne karnındaki iki bebeğin takibi, tek bebeklerinkine nazaran biraz daha zor. Ne kadar ultrason cihazları veya hekimin kompetansı gelişmiş olsa da, bebeklerden biri diğerini örtebileceği için sağlıklı veriler elde etmekte bir hayli zorlanılıyor. Tek bebeklerde ultrason tanıları çok daha belirgin ve kesindir. Bununla birlikte pek çok anomaliyi de ultrason tetkikleri sayesinde saptayabiliriz. Ancak ikiz gebeliklerde ultrasonografiyle yetinmemek gerekiyor. Bizim en çok korktuğumuz, sakındığımız hastalık, down sendromu yani mongol hastalığıdır. Down Sendromunun ikiz gebelerde taranması, tespit edilmesi biraz daha zor. Çünkü kanla yapılan tüm tarama testleri tek bebek bekleyen gebelere göre standardize edilmiştir. Üçlü tarama testi çok sık başvurulan bir yöntemdir. Bebeklerden hangisinin problemli olduğunu tespit etmek maalesef bu testle mümkün değildir. İkiz gebelerde yapılması gereken ilk şey hamileliğin 11. ve 14. haftaları arasında bebeklerin ense kalınlıklarının ölçülmesi, ense kalınlığına göre bebeklerde bir problemin olup olmadığının saptanmasıdır. Bunun dışında yapılan kan tarama testlerine hiç gerek yoktur. Çünkü test sonucu bir probleme işaret ediyorsa da hangi bebekte problem olduğunu bilmek mümkün değildir, problem varsa da bu saklanmış olabilir ayrıca zaten ikiz gebeliğe bağlı olarak bazı hormon parametreleri de yüksek çıktığından bebekler risk altında zannedilip boşu boşuna bizim invazif dediğimiz amniyosentez işlemi (bebeklerin etrafındaki su kesesinden su alınması işlemine verilen addır) veya koryon villüs örneklenmesi (bebeklerin plasentasından parça alınması) gibi gereksiz işlemlere de yol açılabilir.
Bunun için ikiz gebeliklerin ilk 3 ayının sıkı bir takiple değerlendirilmesi gerekmektedir. Ense kalınlıkları sonucu problemli değilse, yine takiplere sık olarak devam edilmelidir. 4. aydayken yine ultrason takiplerinde bazı genetik hastalıkların göstergeleri, ki biz bunlara marker diyoruz, bu markerların olup olmadığının tespiti yapılabilmekte. Bu noktada hastanın yaşı çok önemli. Özellikle 35 yaşın üzerinde hamile kalınmışsa, bebeklerde herhangi bir risk saptanmamış olsa da amniyosentez veya koryon villüs örneklenmesini önerebiliyoruz.

 

İkizanneleriyiz.biz: Bebeklerde yapılan ense kalınlığı testi sonucu şüpheli çıktı diyelim ve siz anneye amniyosentez yöntemini önerdiniz. Olası komplikasyonlar nelerdir?

 

U.Uluğ:  Amniyosentezde bebeği kaybetme olasılığı 200’de 1’dir. İkiz olduğu zaman bunu kabataslak ikiyle çarpmak gerekiyor, yani 100’de 1 olasılıkla bebeklerini kaybedebilir. Bu demek oluyor ki %99 olasılıkla bebekler kaybedilmeyecektir. Bu nedenle doktor hastaya şiddetle öneriyorsa, hasta tereddütsüz bu işleme razı olmalıdır.

 

İkizanneleriyiz.biz: Peki hamileyiz, ikiz bekliyoruz. Nelere dikkat etmeliyiz. Yaygın bir halk inanışı olan, “aman uzanma, eğilme, kalkma, çocuğunu düşürürsün” telkinleri gerçekçi midir?

 

U.Uluğ: Şimdi ikiz bebek taşıyan annenin metabolizmasının yükü daha fazla artmıştır. Tek paket yerine vücudunda iki tane paket var. Hamileliğin ilk dönemlerinde bebekler çok küçük olduğu için ikiz gebeliği anlaması biraz zordur. İlk dört ay içerisinde tek bebek mi yoksa çift mi taşındığı anne tarafında pek kolaylıkla algılanamaz. Fakat 4. aydan sonra bebekler birden bire büyümeye başladığı için 5 aylık bir ikiz gebesi yaklaşık 6,5-7 aylık bir tek bebek bekleyen gebenin şikayetlerini taşır. Aynı şekilde 6. ayını dolduran ikizlere gebe bir bayan, tek bebek bekleye gebelerin 8. ay sonunda hissedeceği şikayetlere sahip olacaklardır. Örneğin 8 aylık tek bebeğe hamile bayan nasıl ayakta uzun süre kaldığında yorulacak ve ayakları şişecekse, ikizlere gebelerde bu daha erken dönemlerde gelişmektedir. Yani ikizlere gebeler hamileliğin daha erken dönemlerinde, aslında daha geç dönemlerde hissedilebilecek rahatsızlıkları yaşayacaklardır. Bu nedenle hamileliğin daha erken dönemlerindeyken fiziksel aktivitelere dikkat etmelerini tavsiye etmekteyiz. Zaten kendileri farkı hissederler, eskiden olduğu gibi aynı işleri aynı tempoda sürdüremezler.

 

İkizanneleriyiz.biz: Peki ikizlere gebe bayanlara çalışmamayı önerir misiniz?

 

U.Uluğ: Şimdi burada her doktorun farklı bir bakış açısı var. Bilimsel olarak yaklaştığımızda, hastanın evde istirahat etmesiyle normal hayatını sürdürmesi arasında erken doğum açısından bir fark olmadığı ispatlanmıştır. Fakat her zaman için bilimsel veriler geçerli olmayabilir. Bilimsel yayınların bazılarında yanlış saptamalar olabilir. Biz tecrübemiz doğrultusunda, özellikle ileri haftalarda, 7. aydan sonra ikizlere gebe bayanlara fiziksel aktivitelerini kısıtlamayı tavsiye ediyoruz.

 

İkizanneleriyiz.biz: Bütün hamilelere önerilen yüzme, yürüme gibi aktiviteler ikizlere gebe bayanlar için de geçerli midir?

 

U.Uluğ: Yüzme, spor yapma gibi aktivitelerin hamilelere önerilmesinin amacı hastaların kas iskelet sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasına devam etmesi, böylelikle vücutlarında daha fazla kan sirkülasyonu olması, bebeğin daha iyi gelişebilmesi ve de normal doğum yapacaklarsa şayet, doğumun daha kolay olabilmesi imkanıdır. Yüzün, egzersiz yapın, yürüyün gibi telkinler tek bebek bekleyenler için geçerlidir. Fakat ikiz gebelikler için ayrı bir senaryo gereklidir. Birincisi ikizlere gebeler zaten sezaryenle doğum yapacaklar. Bundan dolayı bu hastaların kas iskelet sistemlerinin çok düzgün çalışması bizim için çok gerekli değil. Doğum sırasında ıkınmayacak, fiziksel kuvvet göstermeyeceği için gerekli değil. İkincisi, bu hastalar sonuçta iki tane bebek taşıdıkları için, fiziksel aktivitelerin fazlalığı gebeliklerini riske sokabilir. Ondan dolayı bu tip tek bebek bekleyenlerde işe yarayacak aktiviteleri ikiz gebeliklerde tavsiye etmiyoruz açıkçası.

 

İkizanneleriyiz.biz: Tüp bebek yöntemiyle ikizlere hamile kalmış hastayı sezaryene teşvik ediyorsunuz. Bunun önemli sebebi nedir? Normal doğum yapılamaz mı?

 

U.Uluğ: Esasında ikiz gebeler de normal doğum yapabilir. İster tüp bebek yöntemiyle hamile kalsın, ister normal yollarla. Fakat ikiz gebelerde, bebeklerin anne karnındaki pozisyonları çok önemlidir. Bazı durumlarda bebeklerden biri makat gelişinde, diğer baş gelişinde olabilir. Pozisyon problemleri olabiliyor. Normal şartlarda da zaten bebeklerin anne karnındaki pozisyonları değişkendir. Bu nedenle ikiz gebelere pek normal doğum şansı verilmemektedir. Bir diğer konu da, uzun süren zahmetli tedaviler sonucu elde edilecek bebeklerin aileler için çok kıymetli olduğu, bunun için normal doğum esnasında bebekler açısından oluşabilecek bazı komplikasyonların minimuma indirgenmesi gerekliliğidir. Biz de tüm bu nedenlerden dolayı ikizlere gebe bayanlara sezaryen olmalarını kuvvetle öneriyoruz.

 

İkizanneleriyiz.biz: İkiz bebeklerin anne karnındaki haftalık gelişimleri tek bebeklerle aynı mıdır?

 

U.Uluğ: Aşağı yukarı aynıdır fakat 31-32. haftalardan sonra ikiz bebeklerin büyüme hızı tek bebeklere göre daha da azalır. Bu da çok basit bir mantık, çünkü içerideki yük arttıkça rahmin bebekleri besleme gücü eskisi kadar fazla olmamakta. Bu çok dert edilecek bir şey değil. Sonuçta, yeni doğan sağlıklı bir ikiz bebeğin ağırlığı ortalama 2500 gr kadar olup bu 5000 gr.lık bir tek bebeğe eş değerdir. Bu da zaten yeni doğan tek bebek için yüksek bir ağırlıktır.

 

Uzman Dr. Sayın Ulun Uluğ’a verdiği bilgilerden ötürü çok teşekkür ederiz.

 

UYARI! Bu röportajın bütün hakları www.ikizanneleriyiz.biz’e aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin tamamının ya da bir kısmının kopyalanması, içeriğinden alıntı yapılması yasaktır. Yasal işlemler için Yasal Uyarı’yı tıklayınız.

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Çift Yumurta İkizliği

ÇİFT YUMURTA (DİZİGOTİK) İKİZLİĞİ   • Çift yumurta ikizliği ayrı ayrı döllenmiş yumurtalardan oluşur.   • Çift …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir