Pazar , 22 Temmuz 2018
<

Bebeklerin Kalp Sağlığı

BEBEĞİNİZİN KALP SAĞLIĞINI KONTROL ETTİRİN!Bebeklerde görülen kalp hastalıklarında, erken tanı ve tedavi oldukça önemli. Internatıonal Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Murat Yayla ve Çocuk Kardiyolojisi uzmanı Doç. Dr. Arda Saygılı ile bir kısmı doğumdan önce görülen, bir kısmı da doğum sonrası belirti veren doğumsal kalp hastalıkları, erken tanı ve tedavisi hakkında konuştuk. Doğumsal kalp hastalığı nasıl oluşur? Kalbin gelişimi sırasında, genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle kalp, normal embriyolojik gelişimini sürdüremez ve kalbin yapısında anormal gelişim oluşur. Kalbin odacıkları kapakçıklar ve damarlar tam oluşamaz veya gelişimi düzensiz oluşursa hastalıklar belirir. Gelişim dönemindeki küçük hatalar bile, kalp kası, kapak ve damar yapılarında çok değişken anomalilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. 
 Anne karnındaki bebekte kalp sağlığı nasıl anlaşılabilir? Anne karnındaki bebekte, doğumsal kalp hastalığı oluşturacak risklerin saptanması; risklerin azaltılması sağlanarak, kalbin gebelik süresince doğal gelişim sürecinin korunması ve olası kalp hastalığı tanısının konulması mümkünse tedavisinin organizasyonunu içerir. Anne karnındaki bebeğin sağlığı, annenin sağlıklı olmasıyla doğru orantılıdır. Fetüste doğumsal anormallik oluşturabilecek risklerden, özellikle doğumsal kalp hastalığı yapabilecek nedenleri sıralarsak; radyasyon yayan ortamlardan uzak durulması her türlü, viral bakteriyel enfeksiyonlardan korunma, dengeli beslenme, her türlü stresten uzak durulması gereklidir. Annede herhangi bir hastalık; hipertansiyon veya diyabet varsa tedavi dengelenmelidir. Özellikle, nöral tüp kusurlarının önlenmesi için gebelerin alması gereken folik asit, kalp hastalıkları riskini de azalttığı için kuvvetle önerilir. Ayrıca B12 vitamin düzeyinin de normal seviyede olması gerekir. Beyaz küre sayısı, demir ve folik asit tedavisi ile desteklenmelidir. Kimler konjenital kalp hastalığına adaydır? Daha önce kalp anomalili bebek doğuran; kendisi, eşi, anne ve babasında doğumsal kalp anomalisi öyküsü olan; kontrol altında olmayan şeker ve damar hastalığı bulunan; epilepsi ilaçları kullanan; gebeliğin hemen başlarında çeşitli ve değişik teratojenik ilaçlar kullanmış olan; gebelikte bazı tehlikeleri bulunan virüs enfeksiyonları geçirenler doğumsal kalp hastalıklı bir fetus taşıyor olabilirler. Ayrıca; mevcut gebeliğinde iyi gelişmeyen bir bebeğe sahip olanlar, rutin ultrasonografide kalp görüntüsü şüphe uyandıran gebeler ile fetusta kalp dışı bir anormallik saptanan gebelerin taşıdıkları bebekler de risk altındadır. En erken ne zaman tanı konabilir? Doğumsal kalp hastalıklarında en erken tanı, riskli gebelik durumunda 14-16 haftalarda transvaginal yolla; 21-23 haftalarda ise karından, abdominal yola fetal ekokardiyografi yapılarak erken tanı konulabilir. Fetal ekokardiyografide neler öğrenebiliriz? Fetal ekokardiyografi, anne karnındaki bebeğin kalbinin, detaylı olarak anotomik ve fonksiyonel durumunu öğrenmemizi sağlar. Günümüzde ayrıca dört boyutlu ekokardiyografi ile kalp yapısı hakkında daha ayrıntılı bilgiler almak mümkün. Bütün bu verilerin ışığında yüzde 90 oranında “Bebeğinizin kalbi normal” diyebiliriz. Bazı bebeklerde, fetal dolaşım nedeni ile anne karnında oluşan açıklığın kapanması gecikebilir veya olmayabilir. Bu nedenle, bu iki açıklığın tanısını ancak doğuştan sonra koymak mümkün. Kalp problemlerinde gebelik nasıl takip edilmelidir? Bebeğin kalbi ile birlikte genel durumu ve annenin sağlığı, kadın doğum ve perinatoloji uzmanı ile birlikte, riskli gebelik takibinin yapıldığı merkezlerde izlenmelidir. Doğuştan kalp hastalığının anlaşılmasını takiben, eşlik eden başka anomali ve genetik problem olup olmadığı araştırılmalıdır. Bazı kalp hastalıkları, anne karnındaki bebekte erken müdahale ve tedavi gerektiren kalp yetmezliği yapabilir. Bu nedenle ayrıntılı ve yakın takibi gereklidir. Bu takiplerle bebeğin doğum biçimi, tarihi doğum sırasında ve sonrasında yapılacak müdahale biçimleri planlanır. Normalde anne karnındaki bir fetusun kalp hızı, dakikada 120-160 arasında olur ve düzenlidir. Sürekli yavaş veya sürekli hızlı aritminin varlığı, bebeğin anne karnındayken kalp yetersizliğine girmesine, hatta kaybına neden olabilir. Doğru tanı ve tedavi ile bu ritim bozuklukları tedavi edilebilmekte. Doğumsal kalp hastalığı olan bir fetusta prognoz nedir? Doğumsal kalp hastalıklarının birçoğunun tedavisi, gerek girişimsel gerek cerrahi yöntemlerle mümkündür. Hastalığın tedavisi bebeğe özeldir. Bebek anne karnında iken yakın takiplerle doğumu planlanır; yenidoğan, çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi uzmanlarının ortak müdahalesiyle bebeğe maksimum şans tanınabilir ve uygun tedavi vakit geçirilmeden yapılır. Doğum sonrası ölümlerin üçte biri, kalp hastalıkları nedeniyledir ve acil müdahale, gerektirir. Erken müdahale her hastalıkta olduğu gibi hayat kurtarır. Günümüzde cerrahi ve girişimsel yöntemlerle bu hastalıkların tedavisi yüz güldürücüdür. Doğumsal kalp hastalıklarının erken tanısında, ense kalınlığı testi yol göstericidir. Pozitif bir test transvaginal fetal ekokardiyografiye yönlendirir ve 12-14. gebelik haftalarından itibaren, bu yöntemle erken tanı konulabilir. Bebeğin kalbi ile birlikte genel durumu ve annenin sağlığı, kadın doğum ve perinatoloji uzmanı ile birlikte, riskli gebelik takibinin yapıldığı merkezlerde izlenmelidir. Daha fazla bilgi için : ALO ACIBADEM  444 55 44www.acibadem.com.tr 


  

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Çift Yumurta İkizliği

ÇİFT YUMURTA (DİZİGOTİK) İKİZLİĞİ   • Çift yumurta ikizliği ayrı ayrı döllenmiş yumurtalardan oluşur.   • Çift …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir