Cuma , 16 Kasım 2018
<

Herşey Kulakla Başlar

Tomatis çalışmalarıyla ilgili olarak Tomatis Listening Center‘ın kurucusu Iris Steinfeld Akıncı‘dan aldığımız bilgileri size aktarmak istiyoruz.


Iris,  Viyana Üniversitesi’nde psikoloji ve pedagoji üzerine 6 yıllık Üniversite eğitimi ve ihtisas yapmıştır. Öğrenim döneminden sonra beş yıl süre ile Viyana ve Innsbruck’da Avusturya devletinin sosyal görevlisi olarak ihtiyacı olan çocuklara ve ailelerine terapi hizmeti vermiştir.


Tomatis metodu nedir ?


Tomatis Metodu, algılama potansiyelimizi ve iletişim yeteneğimizi en optimal şekilde kullanmamızı sağlayan bir tekniktir. Bu teknik audio – psiko -Fonoloji olarak da adlandırılmaktadır. Bunların ötesinde Tomatis Metodu lisan ve iletişim alanında kullanılmakta olan aktif bir araçtır. Bu teknikten faydalanan kişiler kendi özgüvenlerini sağlamakta ve iletişim sorunlarının üstesinden gelerek tercihlerini kendileri sağlıklı olarak yapabilmektedirler.


Tomatis Metodu’nun çocuklara sağladığı faydalar nedir ?


Ailelerin, Tomatis danışmanlarına raporladıkları en görünen sonuçlar şunlardır. Çocukların konuşma, şarkı söyleme kalitelerinde; iletişim, konsantrasyon, okuma becerisi, sözlü ve yazılı ifade yeteneği; motor becerileri; sürat; imlalama; ritm duygusu; kendi kendine yetebilme ve genel davranışlar (sakin, açık vs.); anlama ve kavrama yeteneklerinde ilerleme


Tomatis Metodunun sonuçları ne kadar sürede alınmaktadır ?


Tomatis Metodunun gözlemlenebilen sonuçları iki seviyede ele alınmalıdır. Biri gözle görünen (üst yapıya ait) seviye, diğeri ise derin – etkili seviyedir. İlk seviyeye (üst yapı) ait sonuçlar dinleme kürlerini müteakip bir kaç hafta içinde görülebilmektedir. Bu nedenle Tomatis Metodu’ndan dinamik bir yöntem olarak kişiler rahatça faydalanabilmektedirler. Diğer seviyede ise dinleme kürü sonrası kişilerin iç dengelerinin değişimi ve kişinin kendi değer sistemini tekrar oluşturarak ilerlemesi daha yavaş bir hızla gerçekleşmektedir. Dinleme kürünün ilerleme etkisi yıllarca sürebilmektedir. Yeni olaylarla karşılaşılması durumunda bu ilerleme sekteye uğrayabilmektedir. Bu tip durumlarda Tomatis merkezinde alınan kısa süreli dinleme kürleri kişinin dengesini bulmasını sağlamakta ve başlanılan ilerleme süreci devam etmektedir.


Neden Mozart?


Diğer müzik türlerinin muhtelif kereler denenmesinden sonra dünyanın heryerinde Mozart’ın müziği ile elde edilen sonuçların şaşırtıcı bir şekilde başarılıolduğu anlaşılmıştır. Aslında bu müzik her kıtada kabul görmekle birlikte, dinleyenlerin iç dengelerini kurmalarına da olanak sağlamaktadır. Bu etkiyi anlayabilmek için müziğin, karakteri olan ritm ile vücuda dokunduğunu, ses uyumu ile duygulara eriştiğini ve melodi ile zekaya hitap ettiğini algılamak gerekmektedir. İdeal müzikte bu üç parametrenin uyum içinde olması gerekmektedir. Bu durum çoğu müzikte görülememekte, bunlardan bir veya birkaçı baskın olabilmektedir. Mozart’ın müziğinde bu üç parametrenin dengelerinin kurulduğu görülmekte ve bu durum Mozartın müziğinin evrensel karakterini açıklamaktadır.


Tomatis Metodu ne zaman doğmuştur?


Tomatis Metodu, Alfred Tomatis’in 1940’lı yıllarından sonunda gerçekleştirdiği araştırmaları baz almaktadır. Bu araştırmalar, sırasıyla Paris’teki Tıp ve Fen Akademilerinde 1957 ve 1960 yıllarında yapılan çalışmalar ile somutlaşmıştır. Bu akademik çalışmaların bazını üç yasa oluşturmaktadır. Bu yasalardan ilki insan sesinin sadece kulağın duyduklarını içerebileceğini, ikincisi duymanın değişmesi durumunda sesinde değişeceğini, üçüncü hipotez ise işitme ile ilgili süreli stimülasyonun konuşmayı da kalıcı olarak değiştirebileceğini belirtmektedir. 1958’de Brüksel’de gerçekleştirilen Dünya Fuarında Elektronik Kulağın resmi tanıtımı ile Alfred Tomatis Bilimsel Araştırma dalında altın madalya ile ödüllendirilmiştir. 1960 ‘lı yıllar boyunca metod, 1970’li yıllardaki son şeklini alana dek, çeşitli gelişim süreçlerinden geçmiştir. O zamandan bugüne, Tomatis Metodu, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen Tomatis danışmanlarının deneyim ve katkıları ile gelişimini sürdürmektedir.


Tomatis Metodu işitme zayıflığı durumunda faydalı olacak mıdır?


Tomatis Metodu kesin bir fonsiyon bozukluğu durumunda işitmeyi arttıramasa da, kişinin, ne kadar zayıf olursa olsun, işitme potansiyelini, en optimal şekilde kullanmasını sağlayabilmektedir.


Tomatis programının faydası süreklimidir ?


Evet, Tomatis programı sonucunda elde edilen ilerleme surmektedir. Bunun nedeni, edinilen faydanın koşullanmaktan değil, dengenin onarılması/restore edilmesindendir. Gerçekten, Tomatis Metodundan umulanlar çok çeşitli de olsa, hepsi de bir fonsiyonel bozukluk/ çalışmamadan kaynaklanmakta ve dolayısıyla az veya çok nörolojik açıdan bir dengesizlik durumu arz etmektedir. Elektronik kulakla yapılan kulak egzersizi kişinin denge durumuna dönmesini sağlamakta ki bu durum, normal yani olması gereken durum olduğu için, düşük veya yüksek derecede vahim bir çalışmama durumunun gerektirdiğinden çok daha az efor gerektirmektedir. Dolayısıyla, çoğu zaman, kişinin program süresince edindiği kazanımlar muhafaza edilirken ilerleme, gelişme süreci normal durumuna ulaştığı zaman da devam edebilmektedir.


Kimler Tomatis Metodunu kullanmaktadır ?


Tomatis Metodu çocuklar ile ergen ve yetişkinlerin öğrenme (konuşma, yazma, ifade yeteneği, anlama ) kişisel gelişim (konsantrasyon, motivasyon, yaratıcılık, hedef belirleme ve hedefe ulaşma) , davranış sorunları (motor sorunları,psikolojik sorunlar, yabancı lisan) ile ilgili çalışan profesyoneller tarafından kullanılmaktadır


Uygulama alanları :


  İletişim yeteğinin geliştirilmesi
  Hamilelikte destek ve doğuma hazırlık
  Streslere karşı rahatlama
  Düşük enerji sorunu
  Kulak uğultusu
  Konsantrasyon eksikliği
  Okul sorunları (okuma -yazma güçlülükleri)
  Konuşma ve ses problemleri,
  Hareket, denge ve koordinasyon bozuklukları
  Duyma ve dinleme zorlukları
  Korku ve endişelerin azaltılması
  Algılama zorlukları ve otizm
  Engelliler


Çocuklar kadar yetişkinler, hastalar kadar sağlıklı kişiler de dinleme seanslarından sonra yaşam ve algılama kalitelerindeki yükselmeyi hissetmektedir.


Tomatis Metodu kişilerin aslında var olan ve kullanmadıkları özelliklerini optimum kullanabilmelerine olanak sağlayan bir tekniktir. Müzik, spor, sanat, lisan gibi çeşitli uygulama alanları bulunmaktadır. Tomatis Metodu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, algılaması yüksek, sağlıklı ,mutlu, başarılı ve geleceğe yön verecek bireylerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.


Kulağın önemi :


Gelişimini ilk olarak tamamlayan duyu organımızdır. Gebeliğin 18.haftasında (4.5 ay) kulağımız büyümesini tamamlamaktadır.


Denge organıdır – kasların tüm hareketlerini kontrol eder ve bedenin (omurganın) dik durmasını sağlar. 
Beynin enerji kaynağıdır. Kulağın uyarılması beynin enerji depolamasını sağlamaktadır. 
Ses kalitemizin ve vurgu gücünün temelini oluşturmaktadır.


Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim, konuşma, yorgunluk, kulak çınlaması gibi bir çok soruna neden olabilmekte ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturmaktadır


Hamilelikte Tomatis :


Gebeliğin 18. haftasında (4.5 ay) kulağımız oluşumunu tamamlar ve beyin gelişimini desteklemek gibi önemli bir rolü üstlenir. Sinir sistemimizin oluşumunda akustik uyarılar belirleyici olmaktadır. Çocuğun dinleme isteği henüz anne karnındayken başladığından annenin sesi fetus için duygusal bir besin ve yaşam enerjisinin kaynağı durumundadır.


Annenin sesi yumuşak, rahat ve ahenkli olduğunda fetus akustik sinyallere severek yönelmekte ve bu yönelişdinlemeyi teşvik etmektedir. Tomatis yöntemiyle uygulanan duyma küründen sonra annede derin bir rahatlama hissi ortaya çıkmakta, anne korkularının üstesinden gelerek mutluluk duygusu ile bebeğine yönelebilmektedir. Bu durum annenin sesine de yansıyarak bebeğin gelişimini desteklemektedir.


Dinleme kürü kemik iletimi de olan özel olarak geliştirilmiş kulaklıklar ile uygulanmaktadır. Anneye uygulanan dinleme kürü sırasında karındaki bebek de kafa tasının üst kısmından omurgaya oradanda leğen kemiklerine uzanan kemik iletimi sayesinde duyabilmekte ve bebeğin anne karnında rahatlaması sağlanmaktadır.


Müzik dinleme kürü (Tomatis Metodu), anneyle bebeği arasındaki ilk iletişimin sağlıklı olarak kurulabilmesi, güçlendirilmesi ve annenin doğuma hazırlanması için oldukça iyi bir fırsattır.


Daha fazla bilgi için www.tomatis.com.trUYARI! Bu uzman görüşünün bütün hakları www.ikizanneleriyiz.biz’e aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin tamamının ya da bir kısmının kopyalanması, içeriğinden alıntı yapılması yasaktır. Yasal işlemler için Yasal Uyarı’yı tıklayınız. 

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Çölyak Nedir ?

Çölyak, genetik kökenli bir ince bağırsak alerjisidir. Bu alerji buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir