Jump to content
Sign in to follow this  
eren41

Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos'ta doğum yapacaklar

Recommended Posts

ya ben kend?me cok d?kkat eden b?r? deg?l?m su yaz?lar?n?z okuduktan sonra d?kkat edecem h?c yurumeme d?kkat etmem z?playa z?playa g?der?m yan?:D ?s?n kotusu sadece hals?zl?k ve m?de bulant?lar?m var asl?nda rapor al?p d?nlenmek ?styorumda ya dusuk r?sk?m falan olursa d?ye alm?yorum ertele?yorum hep...
arkada??m e?er i? yeri ile problem ya?amayacaksan rapor al, sgk da bununla ilgili bir s?n?r yok. i? yeri s?k?nt? eder diyorsan i? yerinde sürekli halsiz bitkin tak?lmaya çal??, önemli olan bebeklerin, aman sak?n öyle hoplay?p z?plama :) ma?allah rahat bi gebelik geçireceksin herhalde. e?im biraz kendini toparlay?nca evde i? yapmaya hatta oturup kalkarken h?zl? hareket etmeye ba?l?yordu, sonzamanlarda kavga bile ediyorum i? yapma-oturup kalkarken dikkatli ol diye. bunlar çok önemli. bizim dü?ük tehlikesi olmadan önce doktor seyahat yasak de?il ama riskli demi?ti, bu nedenle 4 saatlik memleket yolculu?una bayramda yanl?z gittim onu evde b?rakt?m, iyiki b?rakm???m diyorum hala.
i?te bende ondan korkuyorum han? sadece hals?z?m d?ye rapor almak ?stem?yorum ya daha sonra dusuk r?sk? yasarsam cunku buras? kurumsal b? s?rket deg?l han? rapora pek tenezull ed?lm?yor hee tab?k?de musade ederler ama fazla abartmamak sart?ylan sonucta ozel sektor...smiley18.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Allah kolaylık versin, özel sektör zor. o zaman hem i? yerinde hem de evde hareket ederken çok dikkat gerekli fazla masan?zdan devinmeyin a??r kaldırmak ?öyle dursun e?ilip doğrulmak bile tehlikelidir. ayrıca evde de e?inize y?k?n bazı şeyleri (benim hatunun yaptığı gibismiley1.gif), işten sonra doğruca eve gidin bir de şu akşam gezmelerini unutun (haftada 1-2 olabilir). geçen ay e?im yatak istirahatindeydi, o zamanlar doktor haricinde hiç dışarı ç?km?yorduk, bir gün bakkala gitmek için ç?k?yordum canın?n çekti?i bir şey var m? diye sordum, o da beni de bakkala götürmen canım çekiyor dedi. yani insan yata?a eve mahkum kal?nca çok zorlanıyor. ona göre kendinizi a??r vitese al?n derim ben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

arkadaşlar ben bi yerde ultrasonla muayene sonrasında CD verildi?ini okudum. yani ultrasonu videoya çekip veriyorlarm?? her muayenede. acaba biz çok mu ilkel ?artlar altında muayene oluyoruz, bu teknolojiyi kullanan bi yer bilen var m??

Share this post


Link to post
Share on other sites

bunu ben bir yerlerde yazmıştım....sanırım onu okudunuz....bizim doktorumuzun makinesi bu teknolojiye sahipti....dvd götürüyordum o kaydedip bana veriyordu...e?im gelemiyordu doktor kontrolüne...evde izlettiriyordum ona :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
arkada?lar ben bi yerde ultrasonla muayene sonras?nda CD verildi?ini okudum. yani ultrasonu videoya çekip veriyorlarm?? her muayenede. acaba biz çok mu ilkel ?artlar alt?nda muayene oluyoruz, bu teknolojiyi kullanan bi yer bilen var m??
Her muayenemiz cd ye kaydedilip bize veriliyordu :-) Kim kimi tekmeliyor, kim parmak emiyor hepsini görüyorduk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir
arkada?lar ben bi yerde ultrasonla muayene sonras?nda CD verildi?ini okudum. yani ultrasonu videoya çekip veriyorlarm?? her muayenede. acaba biz çok mu ilkel ?artlar alt?nda muayene oluyoruz, bu teknolojiyi kullanan bi yer bilen var m??
Her muayenemiz cd ye kaydedilip bize veriliyordu :-) Kim kimi tekmeliyor, kim parmak emiyor hepsini görüyorduk.
Biz sondan bir önceki gitmemizde cd istedik. Verdiler. Video ç?kacak san?yorumdum eve gelip bakt???m?zda sadece foto?raflar ç?kt?. Bu yüzden video kamera ald?m. Son gitti?imizde ekrandaki ultrason görüntüsünü kaydettim.smiley1.gif E?er video olarak da verilebiliyorsa bir dahakine biz de isteyelim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
arkada?lar ben bi yerde ultrasonla muayene sonras?nda CD verildi?ini okudum. yani ultrasonu videoya çekip veriyorlarm?? her muayenede. acaba biz çok mu ilkel ?artlar alt?nda muayene oluyoruz, bu teknolojiyi kullanan bi yer bilen var m??
Her muayenemiz cd ye kaydedilip bize veriliyordu :-) Kim kimi tekmeliyor, kim parmak emiyor hepsini görüyorduk.
Biz sondan bir önceki gitmemizde cd istedik. Verdiler. Video ç?kacak san?yorumdum eve gelip bakt???m?zda sadece foto?raflar ç?kt?. Bu yüzden video kamera ald?m. Son gitti?imizde ekrandaki ultrason görüntüsünü kaydettim.smiley1.gif E?er video olarak da verilebiliyorsa bir dahakine biz de isteyelim.
Bizdekiler hep video :-) Yüzlerinin net göründügü zamanlarda da fotolar?n? cekip vermi?ti dr umuz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir
B?Z?MK?LER DE V?DEO ?EKL?NDE...
?a??rd?m valla. Bilseydim video olabildi?ini ?srar ederdim. ?lk cd mizi o da isteyince verince ve içinden sadece foto?raflar ç?k?nca demek ki dedim usül böyle.smiley1.gifBir de youyube'da falan genelde video ?eklindeki ultrason görüntüleri el kameras? ile çekilmi? ?ekildeydi. Hatta gittim s?rf o yüzden kamera ald?m. Yakt? beni bu doktor...smiley11.gif Hem madem video verilebiliyor son gitti?imizde demi?tim doktora "kamerayla çekebilir miyim?" diye. O da "tabi tabi" dedi. Tabi tabi diyece?ine deseydi ya "gerek yok buradan net video görüntülerini veririm" diye. ??ini do?ru yapan kalmam?? vesselam....smiley13.gifEdited by: HiGHWAYMOUSE

Share this post


Link to post
Share on other sites
B?Z?MK?LER DE V?DEO ?EKL?NDE...
?a??rd?m valla. Bilseydim video olabildi?ini ?srar ederdim. ?lk cd mizi o da isteyince verince ve içinden sadece foto?raflar ç?k?nca demek ki dedim usül böyle.smiley1.gifBir de youyube'da falan genelde video ?eklindeki ultrason görüntüleri el kameras? ile çekilmi? ?ekildeydi. Hatta gittim s?rf o yüzden kamera ald?m. Yakt? beni bu doktor...smiley11.gif Hem madem video verilebiliyor son gitti?imizde demi?tim doktora "kamerayla çekebilir miyim?" diye. O da "tabi tabi" dedi. Tabi tabi diyece?ine deseydi ya "gerek yok buradan net video görüntülerini veririm" diye. ??ini do?ru yapan kalmam?? vesselam....smiley13.gif
<div style="margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; : rgb255, 195, 135; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb0, 0, 0; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 1.4; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">kimsenin u?ra?as? gelmiyor bence, asl?nda o kadar para al?yorlar, sonuçta kar??n?zdaki insanlar?n en mutlu an?, söylemeye bile tenezzül etmiyorlar k?z?yorum bu doktorlara. eskiden hiç bi?ey anlamazd?m o kara kara ekrandan. ama içinde minik minik iki velet hareket edince, o siyah mürekkep sava?? bi mana kazand?. ben en son muayeneyi gizli bir?ekilde cepten çekmi?tim. dedi?in gibi ben de videoyu götürecem. arkada?lar belki gitti?imizde yan?m?zda bo? DVD veya CD götürürsek daha farkl? davran?rlar. bi denemek laz?m. <div style="margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; : rgb255, 195, 135; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb0, 0, 0; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 1.4; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "> <div style="margin-top: 1px; margin-right: 1px; margin-bottom: 1px; margin-left: 1px; : rgb255, 195, 135; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: rgb0, 0, 0; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: 1.4; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; ">bu arada bo?versen o video kamera sana daha çooook laz?m olacaksmiley2.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir

Merhaba, Benim durumum da 1+ 2 ve ikizlerimin doğum tarihi şuan 24 temmuz 2011 olarak görülüyor.Ancak ikizlerin erken gelme durumuda oluyormu? yalnışm?y?m ??

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhabalar... Bende 3. Micro denememde ikiz bebeklerime hamile kaldım. Hamile olduşum günü ö?rendişimde yaşadıklarımı asla unutamam. Bizim ikiz olduklar? 2. kontrolde anla??ld?. Buda bizim için ayrı bir heyacan oldu tabi. Bu inanılmaz mucizeler için rabbime hergün ?ükrediyorum. Müthi? bişey... şu anda 12+6 day?m. Ayn? duygular? yaşayan kişilerle payla??m yapmak gerçekten çok keyifli... ?n?allah hepimiz sağlıkl? bir hamilelik dönemi geçirir ve bebeklerimizi sağlıkl?, ömürlü hayırlı bir şekilde kucaklarım?za alır?z...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Merhabalar... Bende 3. Micro denememde ikiz bebeklerime hamile kald?m. Hamile oldu?um günü ö?rendi?imde ya?ad?klar?m? asla unutamam. Bizim ikiz olduklar? 2. kontrolde anla??ld?. Buda bizim için ayr? bir heyacan oldu tabi. Bu inan?lmaz mucizeler için rabbime hergün ?ükrediyorum. Müthi? bi?ey... ?u anda 12+6 day?m. Ayn? duygular? ya?ayan ki?ilerle payla??m yapmak gerçekten çok keyifli... ?n?allah hepimiz sa?l?kl? bir hamilelik dönemi geçirir ve bebeklerimizi sa?l?kl?, ömürlü hay?rl? bir ?ekilde kucaklar?m?za al?r?z...
hay?rl? olsun can?m ho?geldin aram?za çok do?ru bir yerdesin:) benim gibi olanlar?n olmas? ne güzel ya nas?l gidiyor hamilelik

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir
Merhaba, Benim durumum da 1+ 2 ve ikizlerimin do?um tarihi ?uan 24 temmuz 2011 olarak görülüyor.Ancak ikizlerin erken gelme durumuda oluyormu? yaln??m?y?m ??
Öncelikle hay?rl? olsun. Allah c.c. tamam?na erdirsin. San?r?m 11 hafta+2 gün demek istedin. Çünkü genelde 1. haftada kimse hamile oldu?unu bilmez. Normalde 40 haftal?k peryota göre 24 Temmuz ç?kt???na göre üç a?a?? be? yukar? 11 hafta civar?nda olman laz?m. ?kizlerin erken gelme ihtimali var. Ortalama 36,5 hafta derler. Ama 40 haftay? bulan da oluyor. Ortalaman?n alt?nda do?anlarda. E?er ba?ka bir anormal durum yoksa 32 hafta ve yukar?s?ndaki do?umlarda herhangi bir sorun olmuyor. Daha alt? biraz riskli olmas?na ra?men benim forumumuzdan gördü?üm kadar?yla 25 hafta gibi erken dönemde do?urup ?imdi bebekleri ile hoplay?p z?playanlarda var. Bunun yan?nda anne rahmi tek bebe?e uygun oldu?undan ikiz veya daha ço?ul bebeklerde hiç bir ?ey olmasa bile bir yer s?k?nt?s? hamileli?in son dönemlerinde olabiliyor. Bu yüzden 36-37 olan ortalama sürelere ula?abilinirse gerçekten çok iyi olur ve in?allah bir sorun olmaz. Zaten ikizlerin anne karn?nda bir biri ile ileti?imleri tekil bebeklere göre geli?iminin anne karn?nda da daha h?zl? olmas?n? sa?l?yor. Toparlarsam siz elinizden geleni yap?n; kontrollerinize gidin; doktorlar?n tavsiyelerine uyun gerisine tevekkül edin. Bol bol da dua edin, bir ?eycik olmaz in?aallah...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×