Jump to content
Sign in to follow this  
ikkoli

El Bebek Gül Bebek için hep birlikte !

Recommended Posts

Değerli Destekçimiz,<?: prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><O:P></O:P><O:P></O:P>2,5 yıldan bu yana el ele verip birlikte neler yaptığımız?,<O:P></O:P>El kadar bebeklerin gül gibi bak?lmas? için gösterdişimiz gayretleri,<O:P></O:P>Bu yolda ya?ad???m?z sorunları, heyecanlar?, sevinçleri...<O:P></O:P><O:P></O:P>Ve hepsinden fazla yaptıklarım?zdan güç alarak gelecekte neler yapacağım?z?, hayallerimizi konu?mak için <O:P></O:P>?stanbul'un yaz?na en yak??an noktas?nda bir araya gelmek istedik...<O:P></O:P><O:P></O:P>Hisar'?n en keyifli noktalar?ndan birinde birkaç saatli?ine bir araya gelebilmek dile?iyle...<O:P></O:P><O:P></O:P>Toplant? Tarihi : 16 Haziran 2010<O:P></O:P>Toplant? yeri : Lokma Cafe & Restaurant<O:P></O:P>Saat : 19.00-21.00<O:P></O:P>Adres: Yahya Kemal Cad. No. 18 Rumelihisar?<O:P></O:P><O:P></O:P><O:P></O:P>Önemli Not: Etkinlişimiz bir davet olup üye toplant?s? şeklinde planlanm??t?r. Ödemelerin dernek gelirini etkilememesi için ?ah?slar?n kendileri taraf?ndan yap?lmas?na karar verilmi?tir. Bu doğrultuda belirlenen mekan?n ekonomik olmasına özellikle gayret edilmi? ve a la carte mönü uygulamas? tercih edilmi?tir. <O:P></O:P><O:P></O:P>***<O:P></O:P><O:P></O:P>Sevgiliüyemiz, özellikle belirtmek isteriz ki;<O:P></O:P><O:P></O:P>Tüm bu gayretler arasında el ele olduşumuz sizlerin varl??? derne?imizi ya?atm??t?r ve <O:P></O:P>en büyük gayemiz bebeklerimizin yaşam sava??nda onları ve aileleri yaln?z b?rakmayacak olan derne?imizin varl???n? sürdürmesidir...<O:P></O:P>Bebeklerimiz ve aileleri için... Gelin, yine bir arada olal?m!<O:P></O:P><O:P></O:P>Derne?imiz varl???n? sürdürmeli ki; el bebeklerimiz ölmesin, geli?sin, büyüsün; aileleri haklar?n? arayabilsin; ana-babaları borç yükleri ve sağlık sorunları altında ezilmesin !<O:P></O:P><O:P></O:P>Sayg?lar?m?zla,<O:P></O:P><O:P></O:P><O:P></O:P>El Bebek Gül Bebek Derne?i Yönetim Kurulu Üyeleri<O:P></O:P>?lknur Okay<O:P></O:P>Dr. P?nar DAYANIKLI<O:P></O:P>Dr. Gülnihal ?ARMAN<O:P></O:P>Av. Mü?erref Pehlivan SEKO<O:P></O:P>Nezahat EK?? Dernek tel : 0212 267 5600<O:P></O:P> Edited by: ikkoli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Arkadaşlar, hepinizin prematürelik konusunda ne denli hassas olduşunuzu biliyorum. Aceleci bebeklerimiz için nasıl üzüldü?ünüzü, dualar?n?z? esirgemedi?inizi de biliyorum. Ama şimdi aksiyon vakti, artık bir şeyler yapıp somut sonuçlara ula?mam?z gerek. O nedenle öncelikle derne?imize üye olman?z? bekliyorum sizden. Say?m?z ne kadar artarsa SGK ve Çal??ma Bakanl???'na ba?vurular?m?zda o kadar sonuç alabiliriz. Gelip çal??amayabilirsiniz elbette, çocuklarınız küçük olabilir, yoğun olabilirsiniz, ama hiç değilse yılda üye olarak ödeyece?iniz 120 TL ile (ayda 10 TL eder), derne?in ya?amas?na katk?da bulunur, bizleri de ayrıca devam etmek için cesaretlendirir ve teşvik edersiniz. Yukarıdaki toplant?ya gelmenizi çok çok isterim, bizleri yak?ndan tan?y?n, nasıl özveri ile bir şeyler yapmaya çal??t???m?z? görün diye, ama gelemeyecekseniz bile, lütfen derne?e üye olun, zor bir şey değil, detaylar için telefonumuz : 0212 267 56 00 Arzu Kalkan. Desteklerinizi bekliyorum :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prematüre bebekleri ile u?ra??rken manevi olduşu kadar maddi anlamda da ciddi sıkıntılar yaşayan ailelerin üyelik aidat? ödemesi öyle zor ki.E?im de ben dedoktoruz. Bebeklerim 29+6'da 1280 ve 1490 gr olarak doğduşunda mecburen uzun süre ücretsiz izin aldım, e?im de tek maa?la giderlerimizi karşılamaya çal??t?. Bu s?rada derne?in sitesine de girmi?tim ama ister inanın ister inanmayın o dönemde o aidat? ödemek benim için lükstü ve üye olarak kay?t olmadım. Evet, gerçekten 120 TL ( ayda 10 TL ) veremedim. Üstelik hem mesleğimhem de ya?ad?klarımla çok yardım?m da dokunurdu. Halen borçlar?m?z? ödüyoruz, ben de i?e döndüm. Ama halen as?l olarak bu derne?in üyeleri olması gereken birçok kişinin üye olamadı??n? dü?ünüyorum ve bugünden sonra da üye olmuyorum, anlam? yok.

Share this post


Link to post
Share on other sites

merhaba,öncelikle güle güle büyütün ikizlerinizi, Allah ba???las?n :)bizim buradaki çağrım?z dernek için zaman ayıramayacak ama birşeyler yapmak isteyen anne-babalarım?z içindi. bu aidat? ödeyemeyecek ama dernek için katk?da bulunmak isteyen aileler için de kap?m?z sonuna dek aç?k. Kald? ki zaten bu şekilde gelip gönüllü çal??an veya talep ettişimiz takdirde bize destek olan gönüllülerimiz de var. Hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum sizin. Ben de işten ayrılmak zorunda kaldım kızlarım doğduşunda üstelik onlar 10 aylıkken e?im de i?ssiz kal?nca, ne kadar zorluk çektişimizi tahmin edersiniz. Ama bu aidat maalesef dernekler kanunu uyarınca üye kaydettişimiz zaman almak zorunda olduşumuz bir tutar. ama dedişim gibi gönüllü üyelerimiz de var. resmen deftere kay?tl? değiller, ama bizimle birlikteler :)Belki böyle yaz?yla anlatmak bunlar? çok zor, eğer isterseniz size özelden cep telefonumu gönderiyorum, oradan benimle iletişime geçebilirsiniz.Sevgiler,?lknur

Share this post


Link to post
Share on other sites

Merhaba, Ben sadece o dönem için başıma gelenleri anlattım. şu anda oşullar?m 22 aylık, i?e başladım ve durumumuz iyi. Ama o dönemde üye aidat? nedeniyle derne?e; üstelik benim, bizim için kurulmu? bir derne?e kat?lamamak çok can sık?c?yd?. Deste?e ihtiyaç duyduşumuz dönemler önemli olan. Bir de üyeleri dernek için kat?lanlar olarak görmemek gerek diye dü?ünüyorum sadece; çünkü dernek maddi anlamda çok sıkıntıda olan prematüre ailelerive manevi anlamda deste?e ihtiyacı olan prematüre anneleri için çalışıyor olmalı, as?l üyeler onlar olmalı. Bu bak?? aç?s? çok önemli bence. Siz sadece üye olmak, üye olarak ya da olmayarak çal??mak ya da gönüllü çal??maktan bahsediyorsunuz dernekte. Lütfen k?r?lmayın çok net ifade ettiysem dü?üncelerimi, ben beyin cerrah?y?m, işim nedeniyle olsa gerek biraz ak ya da kara yakla??m?m vardır. Tüm bunlar?n nedenini anlars?n?z, işten ayrılm??s?n?z, e?iniz i?siz kalm?? sizin de. Aramak isterseniz özelden yazdım telefonumu. Memnun oldum tan??t???m?za. Sevgiler, Neslihan

Share this post


Link to post
Share on other sites

tam tersine çok ama çok memnun oldum, direk yazd???n?za :) yanlış anla??lmalar? düzeltmek için bana bir ?ans vermi? olduşunuz için teşekkür ederim. karşı?kl?k şurada : bizden destek alan ailelerimizin hiç biri derne?e resmi olarak üye değiller ve aidat ödemiyorlar, bunu asla istemeyiz, bize verecekleri 120 TL'y? çocuklar?na harcamalar?n? tercih ederiz :) Yukarıdaki çağrım?z, bize ve dolayı s?yla bu bebeklerimize destek olmak isteyenler için. Kimi fiziksel olarak gelip çal???r kimi de ben gelemem ama ne yapayım der, ondan da dile?imiz, ekonomik olarak katk?da bulunmas?, çünkü biz bebeklerimizin ihtiyaçlar?n? bu yardımlarla sa?l?yoruz. E?er sizin döneminizde "üye olmazsan destek alamazs?n" gibi bir mesaj geldiyse çok ama çok üzülürüm :( başından beri asla bu görü?te olmadık, forumda okursunuz, ?engezer üçüzlerimiz, ?engül'ün üçüzleri ve daha niceleri hiç böyle değerlendirilmedi. Bir toplant?m?za vakit ayır?p da gelebilirseniz, belki yüzyüze görü?me ve bu yanlış anla??lmalar? düzeltme ?ans?m?z olur :) Ben de çok sevindim tan??t???m?za :) Sevgiler, Edited by: ikkoli

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×