Jump to content

Recommended Posts

Ha Ha bizim çocuklar her koşula uygun büyüyorlar... Ablalar? ileyken yaz k?? çorapl?, giyinik ve s?cacık suyla banyo yapıyorlar. Sonra anneleri geliyor, k?? ortasında bile çoraplar?n? ç?kar?yor. Banyoyu soşu?a yakınsuyla yapt?r?yor, üstlerini başlar?n? soyup duruyor. Ama merak etmeyin çocuklar o kadar çabuk hasta olmuyorlar. Hani hala hat?rlayabilirseniz bu havada 1 hafta önce istanbul 30 derece faland? ya, bizimkiler parka bodysiz ?ort ti?ört gidiyorlard?. Sonra bir gün hava soşudu, bunlar parktan geliyorlar, anaaa gene bodysiz ve ti?örtlü. Gitti dedim çocuklar, hiçbirşey olmadı vallahi! Gülcüm soşuk değil mi? Yooo! Neyse!?!?! diyaloşu ile atlat?ld? olay...

Share this post


Link to post
Share on other sites

???? nazar de?direceksin Ay?in! ne zaman oh çok ?ükür hasta olmadılar, ne güzel geçirdik son dönemi desem hemencik pişman ediyorlar beni... bu kadar hurafelere inanmam görü?ünün alt?na olmadı belki ama ben nazara inan?r?m :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

HAVA ÇOKKKK SICAK BURADA BEB??LERDE YANIYOR. HER ALT DE???MEDE POPALAR YIKANIYOR DOLAYISI ?LE AYAKLARDA YIKANMI? RAHATLAMI? OLUTYOR VE HEMEN ÇORAPLAR TEKRAR AYA?A GEÇ?YOR. BENDE ÇOK ÇOPAR G?YMEY? SEVMEM AMA BEB??LER MECBUR G?YMEYE. YAN? GERÇEK ?IKKINI SEÇ?YORUM.ÇOK YORGUNUN VE ?? YER?NDEY?M H?Ç ÇALI?ASIM DA YOK LAK?N BEN? GÜLÜMSETT???N ?Ç?N SAOL

Share this post


Link to post
Share on other sites
Misafir

artık benim kontrolümde değil. kendileri ç?kartıyorlar. arada izin verirlerse tekrar giydiriyorum. Uyurken asla çorap giydirmem. çok küçükken zaten uyku tulumlar?m?z patikliydi. Art?k pekçok konuya olduşu gibi çoraplar?nada fazla müdahale edemiyorum...:-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

pekk güzel bir konuya de?inmi?sin Yine DD (alk??? alk????) ben giydirsemde zaten ç?akr?yorlar çoraplar? kuzular hemide ağızlarıyla çeki?tire çeki?tire. bide d?? cephedekiler olay? var onlardaa aaa buzzgibi olmuş çocuşun aya?? diyip çocu?a bakamayan annesin imaj?n? olu?turuyor sinirlerimi z?plat?yorlar.sonuçta ben o kokan ayaklar?da yalar yalar?mmmm smiley17.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

ben de öperim kokmu? ayaklarını ama benden size tavsiye büyüyünce yapmayın, geçen gün beni severken ayaklarım? öpmeye kalk??t?lar, oturdum anlattım siz bebekken öpüyordum yok artık ben de öpmüycem siz de büyüdünüz ayaklar kirlidir falan diye ama bilmiyorum ne kadar ba?ar?l? oldum???

Share this post


Link to post
Share on other sites
ben de öperim kokmu? ayaklar?n? ama benden size tavsiye büyüyünce yapmay?n, geçen gün beni severken ayaklar?m? öpmeye kalk??t?lar, oturdum anlatt?m siz bebekken öpüyordum yok art?k ben de öpmüycem siz de büyüdünüz ayaklar kirlidir falan diye ama bilmiyorum ne kadar ba?ar?l? oldum???
i?e bu aç?dan hiçç bakmam??t?m. hakl?s?n galiba Süercim al??kanl?k yap?cak sonra her yerde ayak öpme yar???na ba?l?ycaklar. çok çabuk kap?yorlar zaten her?eyi hayretler içinde kal?yorum. bir ?eyi yap?yorum bilinçli yada bilinçsizce bide bak?yorum bir kaç saat sonra ?srarla vazgeçmeden yap?yorlar vede gözlerimin içine bak?p gülümsüyorlar örnek al?yorlar iyi kötü her?eyi. Kendimi frenleyim bende o zaman yalay?p durmay?m o ?eker ayac?klar? smiley9.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

aaaaaa süer ama yaaaaaaa!!!!!!!!! bizim zilli zarife ceren, hala uzat?r 'bunu da öp, şimdi bunu daaaaa,!'' gerçi benimkilere sald?rmaya başlamad?lar..pek başlayacak gibi de görünmüyorlar... varsa yoksa sevgi ars?z?lar...biz sevece?iz, öpece?iz pek bi bayıl?yorlar!! hadiii bi dahaaaaaaa!! :)))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ay?e ho?geldin. Ankarada m?s?n? hava çok bozuk buralarda; bu çorap karars?zl??? ondan belki. Süer çok alemler ya :) her ?eyi kaydetmeleri var ya bu çocuklar?n :)
can?m ho?buldum. geldim çabucak konyadan ankaraday?m. sende gitmi?sin konyaya ordada kötüydü hava ?anstanm?d?r nedir. her an ya?mur ya?abilirde ya?mayabilirde. ya?mur s?ca??da bast?rd?. ?imdi konuda bi?ey dikkatimi çekti benim kuzular pek bi osuruklular perwinci?imind eyimiyle çoraptanm?d?r yoksa annelerinin obur olup dikkat etmeyip her?eyi yemesinden vede kuzular?n a??zlar?nada t?k??t?rmas?ndanm?d?r smiley36.gif birde benim ebbecikler bir ömür böyle ?eymi olacaklar b?rt b?rt varm?d?r çaresi geçermidirki.pardon çokk derine indim bir dokun bin ah i?it oldu smiley4.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×