Pazartesi , 10 Aralık 2018
<

Kordon Kanı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kök Hücre nedir?

Kök hücreler vücudumuzda bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri bakımından kök hücreler kanser, sinir sistemi hastalıkları (Alzheimer) ve hasarları, metabolik hastalıklar (Diyabet), organ yetmezlikleri, romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları, kemik hastalıkları ve daha birçok alanda kullanıma sahiptirler. Günümüzde bu hastalıkların bazılarının tedavisinde organ veya doku nakilleri yapılmaktadır.

Ancak, organ veya doku nakli gerektiren hastaların çokluğu, uygun organ ve dokunun her zaman bulunmaması gibi sorunlarla sürekli karşılaşılmaktadır. Son gelişmeler doğrultusunda kök hücreler artık bu alanda kullanılmaktadırlar.

(ref: wikipedia)

Kordon kanından kök hücreler nasıl elde edilmektedir?

Doğum esnasında, bebek dünyaya geldikten ve kordonu kesildikten sonra, kordonda kalan kan, iğne yardımıyla kordon kanı torbasına toplanmaktadır. Toplanmadığı taktirde, tıbbi atık olarak çöpe atılan kordon kanı, toplanarak bebeğinizin gelecekteki kullanımı için saklanmaya alınmaktadır.

Doğumda gerekli olan şeyler nelerdir?

Kordon kanının toplanabilmesi için ihtiyacınız olan tek şey ‘Kordon Kanı Toplama Kiti’dir. Hastaneye geldiğinizde, size önceden tarafımızdan verilmiş olan bu kiti yanınızda getirip, doğuma girerken doktorunuz veya hemşirenize vermeniz gerekmektedir.

Doğum gerçekleşip, kordon kanı toplandıktan sonra, ameliyathanenin önünden uzman kadromuzdan biri, kordon kanı kitini teslim alıp, aynı gün içersinde yurtdışındaki laboratuarımıza gönderecektir.

Kordon kanına laboratuarda ne yapılıyor?

Kordon kanı, doğumhanenin önünden alındıktan sonra, aynı gün içinde Avusturya’nın Graz şehrinde bulunan laboratuarımıza gönderilmektedir. Laboratuara ulaştıktan sonra, kordon kanı nakliye kiti açılır ve steril ortamda bulunan kordon kanı torbası paketinden çıkartılır.

Lifecord Kordon Kanı Bankası 7 gün 24 saat hizmet verdiğinden, kan laboratuara  vardığı anda hücre kaybını önlemek amacıyla beklemeden hemen işleme alınmaktadır. İlk olarak kanın hücresel öğeleri dereceli bir sistem kullanılarak (Modifiye iki kademeli Ficoil-yoğunluk kademeli ayrıştırma) izole edilir, sonra uluslararası direktiflere uygun olarak bilgisayarlı bir dondurucu cihazı ile uzman bir şekilde derin dondurulur.

Bu dondurma sistemi çoğunlukla kordon kanı bankaları tarafından yüksek maliyetinden dolayı kullanılmamaktadır. Ancak Lifecord’da tüm cihaz ve ekipmanlar en son teknoloji ve en yüksek standarda göre seçilmiştir. Kök hücreler üzerinde kesinlikle herhangi bir araştırma yapılmamaktadır, gerekli dondurma hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra, kök hücreler hemen derin dondurucuda kademeli olarak cryo-dondurulmaktadırlar.

Yapılan istatistiki araştırmalar sonucunda, Ficoil sitemi kullanarak izole edilen hücrelerin daha büyük bir etkinlikle çoğaltılabilindikleri ve ayrıştırılabilindikleri ispatlanmıştır. Organ nakli gibi yüksek miktarda kök hücre gerekiren işlemlerde bu büyük önem taşımaktadır.

Kök hücreler nerede ve nasıl saklanıyor?

Dondurulma işlemlerinden sonra, kök hücreler, kalite kontrol sonuçları gelene kadar, karantina tankına yerleştirilirler. Gerekli kalite kontrol işlemleri tamamlandıktan ve kalite raporu onaylandıktan sonra, kök hücreler artık bundan böyle saklanacakları saklama tankına aktarılırlar ve en sıkı güvenlik tedbirleri altında ihtiyaç duyulacağı güne kadar Lifecord tesisinde saklanmaya alınırlar.

Avusturya’da kök hücre saklama işlemleri ‘Avusturya İlaç Yasası’nın ve ‘Sağlık ve Kadın Bakanlığı’nın en sıkı yönetmeliklerine tabidir. Kök hücre deposu nihai şekilde saklanmaya alındıktan sonra, Lifecord tarafından aileye, üzerinde kimlik numarası yazılı olan bir sertifika gönderilecektir. Bu kimlik numarası ile aile ne zaman isterse çocuğunun kök hücrelerini istetebilmektedir.

Kordon kanı saklama sertifikası ne zaman gönderiliyor?

Kök hücreler dondurulduktan sonra, bilgilendirici laboratuar kaydı aileye faks ile gönderilmektedir. Bu andan itibaren 6 hafta sonra bebeğin sertifikası ve kimlik numarası hazırlanıp aileye gönderilecektir. Sertifika ailenin eline geçene kadar, laboratuar kaydı beçerli belge olarak kabul edikmektedir.

Sertifika kaybolduğu taktirde ne oluyor?

Doğumdan 6 hafta sonra aileye gönderilen sertifika herhangi bir sebepten dolayı kaybolduğu taktirde, üzerinde yazılı olan kimlik numarası ile de kök hücreleri tekrar istenebilmektedir. Bundan dolayı, sertifikanın üzerinde yazan kimlik numarasının ayrı bir yere kaydedilmesi önerilmektedir. Ancak hem sertifika, hem de kimlik numarasının kaybedilmesi durumunda, Lifecord Kordon Kanı Bankası, çocuğunuzun isim ve soyadından da kök hücrelerin saklandığı yeri bulabilmektedir. Ayrıca, sertifika kopyaları Lifecord Türkiye ofisinde de ‘back-up’ olarak saklanmaktadır.

Kök hücrelere ihtiyaç duyulduğunda ne oluyor?

Herhangi bir zaman kök hücrelere ihtiyaç duyulduğunda, ilk olarak yapılması gereken hangi hastalık için ve kimin için gerektiğini bir doktor raporu ile Lifecord’a bildirmektir. Bu rapor hastalığın teşhisini koyan, tedavi eden veya edecek olan doktor tarafından hazırlanmış ve İngilizce’ye tercüme edilmiş olmalıdır.

Bu rapor acilen, yurtdışında değişik ülkelerde bulunan, Lifecord’un bilimsel danışma kurulundaki doktor ve profesörlere gönderilmektedir.

Türkiye’den hazırlanıp gönderilmiş olan doktor raporu bilimsel kurula sunulduktan sonra, konsültasyon sonucu, kaç adet kök hücreye ihtiyaç duyulduğuna ve tedavinin ne şekilde yapılması gerektiğine karar verilmektedir. Bunun üzerine aile de haberdar edilir. Aileden, tedavinin nerde, hangi hastanede ve hangi doktor tarafından yapılacağı öğrenilir.

Bu bilgi doğrultusunda gerekli öngörülen kök hücre miktarı hazırlanır ve Avurturya’daki laboratuardan bir kişi tarafından, elde sıvı nitrojen tankında, tedavinin gerçekleşeceği ülkeye ve hastaneye getirilir.

Tüm bu işlemler 48 saat içinde gerçekleşmektedir ve kök hücrelerin sıvı nitrojen içinde elden teslim edilmesi için herhangi bir ekstra ücret talep edilmez.

Kök hücrelerin başkası tarafından kullanılması?

Kök hücreler, Lifecord Kordon Kanı Bankası’na ulaştıklarında, üzerlerinde herhangi bir genetik test veya hücre tipini belirleyici test yapılmamaktadır. Hücreler ayrıştırıldıktan sonra, hemen cryo-dondurulmaya geçilmektedir.

Hücre tipini belirleyici testler yapılmadan, bu kök hücrelerin kiminle uyumlu olup olmadığı belirlenememektedir. Bundan dolayı kök hücrelerin başkası tarafından kullanılmaları mümkün değildir.

Kök hücreler, sahibinin adına ayrılan bir bölümde, aile tarafından ihtiyaç duyulacağı zamana kadar ömür boyu saklanmaktadır.

Para İade Garantisi var mı?

Doğan bebeğin kordon kanı kök hücrelerinin saklanmasına rağmen, doğumdan 6 hafta sonrasına kadar, aile bu hücreleri saklama kararından vazgeçebilmektedir. Bu durumda, aile ödenmiş olan ücretin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Lifecord Türkiye’ye bu istek bildirildiğinden en geç 30 iş günü sonra, ödenmiş olan ücret aileye iade edilmektedir. İade edilen paradan sadece € 400’luk kordon kanı kiti ve nakliye masrafları kesilmektedir.

Kök hücrelerin saklanmasından vaz geçildiğinde ve para iadesi talep edildiğinde, saklanmış olan kök hücrelere ne oluyor?

Bu durumda kök hücrelere ne olacağına aile karar veriyor. Arzu edilirse noter huzurunda kök hücreler imha ediliyor, anonim bir şekilde araştıRmaya bağışlanıyor veya aileye geri gönderiliyor.

Kordon kanı kök hücrelerini saklamak için ne yapılması gerekiyor?

Yeni doğacak bir bebeğinin kordon kanı kök hücrelerinin saklanabilmesi için, aileye, hamileliğin tercihen 30-35. haftaları arasında, ‘Kordon Kanı Toplama Kiti’ verilmesi gerekmektedir. Bu kit, annenin hastane çantasına konulması ve doğuma giderken yanına götürülmelidir.

Kitin evde veya başka bir yerde unutulması durumunda, Lifecord’un Acil 24 hattı (0533- 457 50 20) aranarak yeni bir kitin hastaneye yetiştirilmesi mümkün olmaktadır.

 Ödeme ne zaman yapılıyor?

‘Kordon kanı toplama kit’i aileye teslim edildiğinde ve sözleşme imzalandığında, aile tüm bedeli peşin ödeyerek daha indirimli bir ücret ödemeyi tercih edebilir, veya ilk taksit olarak € 400 ödeyerek, geri kalanını doğumdan 48 saat kadar sonra, kök hücreleri dondurulduktan sonra 2. taksit ile ödemeyi seçebilir. Tüm ödeme ve fiyat opsiyonları detaylı olarak fiyat listesinde bulunmaktadır.

İkiz ve 2. çocuğa indirim var mı?

Eğer bir ailenin herhangi bir çocuğunun kök hücreleri Lifecord tarafından saklanmış ise, diğer doğacak çocuklarına  € 100 indirim uygulanmaktadır.

İkiz doğumlarda ise € 200 indirim uygulanmaktadır.

Türkiye’deki müşteriler sözleşmeyi kiminle imzalıyor?

Lifecord’da kordon kanı kök hücrelerini saklatmak isteyen Türk aileleri, Lifecord Türkiye ofisi aracılığı ile bunu gerçekleştirebilmektedirler. Sözleşme Türkiye’de bulunan aile ile Avusturya’daki Lifecord Kordon Kanı Bankası arasında imzalanmaktadır.

Lifecord’un, ailesinde kalıtımsal hastalığı olan yeni doğacak bebeklere indirimi var mı?

Eğer ailede, birinci derecede akrabaların, 2 neslinde de aynı türden bir hastalık var ise, Lifecord Kordon Kanı Bankası, bu aileye yeni doğacak bebeğin kök hücre saklamasının %30’unu karşılamaktadır. Bu durumda yeni doğacak bebeğin, kök hücrelerine ihtiyacı daha yüksek bir oranda görüldüğü için, Lifecord bu ailelere bu şekilde bir yardım uygulamaktadır.

Kök hücreler kaç yıl saklanabilinir?

Belirli hücrelerin dondurularak saklanması konusunda yaklaşık 50 seneden beri deneyim elde edilmiştir. Bu şekilde saklanan hücrelere ilişkin bilinen bir dezavantaj mevcut değildir. Çok sayıda araştırmacı gruplar, kordon kanından elde edilen kök hücrelerinin de uzun sürelerle saklanmasının hücre materyalinin kalitesi üzerinde hiçbir etki yapmadığını göstermişlerdir.

Uluslararası tıp literatür raporlarına göre, kordon kanı kök hücrelerinin ömür süresi için belirleyici faktör saklama süresi değil, dondurma ve çözme tekniğidir. Lifecord laboratuarında kullanılan teknoloji ile, kök hücreler ömür boyu saklanabilmektedir.

Yeni doğan bir bebeğin kök hücreleri kardeşine veya anne babasına uyumlu mudur?

Bir insanın kök hücreleri sadece kendisiyle %100 uyumlu olmaktadır. Kök hücreler, tekrar çıktıkları vücuda herhangi bir sebeple geri yerleştirildikleri taktirde, vücut bu hücreleri kendi dokusu olarak algılamakta ve reddetmemektedir.

Bundan dolayı tedavi gerçekleşebilmekte, ve hasta hiçbir acı hissetmemektedir.
Bir insanın kök hücreleri kendisiyle %100 uyumlu iken, kardeşine uyumlu olma yüzdesi %50’dir. Aynı hücreler anne babaya %25 oranında uyumlu olabilmektedir.

Kordon kanında, bir “kemik iliği transplantasyonu” için gerekli kök hücre  sayısı var mıdır?

Göbek kordonundan elde edilen kan miktarı ve kök hücre adeti çok değişkendir. Nasıl her insanın kan sayısı ve değerleri farklı ise, her bebeğin de kendi anatomik özelliklerine göre, kendi kordonundan çıkan kök hücre volümü ve sayısı farklıdır. Aileye doğumdan 6 hafta sonra gönderilen sertifikada, bebeklerinin kordon kanı volümü ve kök hücre sayısı bildirilmektedir.

Kullanıma hazır durumdaki kök hücre, miktarına bağlı olarak hem çocuklara hem de yetişkinlere nakledilebilir. Bunun dışında, klinik çalışmalar göbek kordonu kanından alınan kök hücrelerin çoğaltılabileceğini ve düşük kök hücresi çıkış miktarına sahip yetişkinlere dahi başarıyla aktarılabileceğini göstermiştir.

Kordon kanından elde edilen kök hücre, Lifecord laboratuarlarında çoğaltılabiliniyor mu?

Kordon kanından elde edilen kök hücreler, bugünün teknolojisiyle, Lifecord laboratuarında 30 katına kadar çoğaltılabilinmektedir.

Klinik çalışmalarda hastalara, yaklaşık 30 kez çoğaltılmış kök hücreleri başarıyla transplante edilmiştir.

Kordon kanından elde edilen kök hücrelerinin dikkat çeken bir başka özelliği de, çoğaltılabilme özelliğinin yanında, kemik iliğindeki adült kök hücrelerinin çoğalma ve olgunlaşmasını başlatabilmesidir. Bu özellik günümüzde bir tümör terapisi sonrasında kemik iliğinde kalan hücrelerin yeniden canlandırılması için kullanılabilmekte, ve yaşlılık, ilaç veya kemoterapi nedeniyle hasar görmüş kemik iliği için değerli bir tamamlayıcı olarak işlev görmektedir.

Yüksek derecede kalıtımsal kanser riskinin mevcut olmadığı aileler için de kordon kanının saklanmasının gereği var mıdır?

 Tüm habis tümörlerin en fazla %5’i yüksek derecede kalıtıma bağlıdır, geri kalan %95 ise ani olarak değişik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Devamlı değişen, hızla kirlenen ve doğallıktan uzaklaşan dünyamızda, bu değişim sonucu birçok yan etki ortaya çıkmaktadır. Bilgisayarlar, cep telefonları, hızlı yaşam, çevre kirliği ve katkı maddeleri gibi bazı etkenler sonucunda, bundan 20-30 yıl sonra, bugünki hastalık oranları çok daha yüksekte olacaklardır. Son senelerdeki kanser tarzı hastalıkların yüzdelerine bakıldığına, şu anda bile her sene hasta sayısında bir artış görülmektedir. Modern hayatın getirdiği tüm kolaylıkların yanı sıra, negatif etki olarak bu tip gelişmeler gösterilmektedir.

Her sene artan kanser gibi hastalıklar oranına bakıldığında, ailede bu tip bir hastalığın kalıtımı olmasa bile, 96 farklı hastalığı tedavi edebilen kordon kanı kök hücrelerini saklamak, doğru bir karar gibi görünmektedir.

Kordon kanı neden bir ilaçtır? Bu ne demek?

Kordon kanı kök hücreleri Avrupa’da, belli spesifikasyonlara ve kriterlere uygun saklandıklarıı taktirde, ‘ILAÇ’ statüsünde olmaktadırlar. Tıpkı bir ilacın insanda iyileştirici ve bazen hayat kurtarıcı etkisi ispatlandığı gibi ve kabul edildiği gibi, kök hücrelerin de iyileştirici ve bazen hayat kurtarıcı etkisi tıbben Avrupa’da ispatlanmıştır ve ‘Avrupa Topluluğu Sağlık Birimi’ ve ‘Avusturya Sağlık Bakanlığı’ tarafından kabul edilmiştir.

Bundan dolayı, bu kriterlere uygun saklandığı taktirde, kordon kanı kök hücreleri, ‘ILAÇ’ statüsünde olmaktadırlar.

Lifecord’da saklanan kök hücreler bu kaliteye ve kriterlere uygun olduklarından, ‘ILAÇ’ statüsüne alınmaktadırlar ve böylelikle iyileştirici ve bazen hayat kurtarıcı etkileri garanti edilmektedir.

Lifecord Kordon Kanı Bankası’nı diğer bankalardan ayıran başlıca özellikler nelerdir?

Lifecord’u diğer bankalardan ayıran özelliklerin en başında ömür boyu saklama garantisi gelmektedir. Diğer birçok bankayla aynı fiyat kategorisinde olmasına rağmen, Lifecord, teknik özelliklerinden dolayı ömür boyu saklama garantisi vermektedir. Bazı diğer bankalarda fiyat aynı olmasına rağmen, saklama süresi 12 sene kadar düşük olmaktadır.

Bir diğer özellik ise Lifecord’da kök hücrelerin çoğaltılabilinmesidir. Amerika’da legal olarak yasak olan bu işlem, Avrupa’da bugüne kadar sadece Lifecord tarafından mümkün kılınmaktadır. İlerleyen teknolojilerle, bu çoğaltma oranının 30’dan daha da yükseltilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Lifecord Kordon Kanı Bankası Avusturya’da bulunduğundan, Türkiye’ye  çok yakın bir konumdadır ve bundan dolayı nakliye süresi kanın Türkiye içinde saklanması kadar kısadır.

En önemli özelliklerden birisi, ihtiyaç durumunda kök hücrelerin ücretsiz olarak,  dünyada aile tarafından belirlenen herhangi bir hastaneye özel bir şahıs ile ulaştırılmalarıdır. Gümrüğe takılma veya zamanında elinize geçme sıkıntısı yaşamadan, banka tarafından görevlendirilen bir kişinin elinde, sıvı nitrojen tankı içine, kök hücre aile istediği zaman ellerine ulaştırılmaktadır.

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Prematüre Bebeklerim

Bebekleriniz planlanandan haftalar önce geldi, belki önceden işaretler veriyordu zaten ve de doktorunuz doğumu durdurmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir