Salı , 19 Mart 2019
<

Kordon Kanı Bankası

KORDON KANI BANKASI


Acıbadem Hastanesi


Kordon kanı nedir?


Anne karnında bebek ile anne arasındaki besin ve oksijen alışverişi plasenta tarafından sağlanır. Bebek göbek kordonu ile plasentaya bağlıdır. Doğum sürecinin tamamlanmasından kısa süre sonra plasenta görevini tamamlayarak rahim dışına atılır. “Kordon kanı” olarak isimlendirilen kan, bebeğin doğumundan sonra göbek kordonu içinde kalan kandır. Yakın bir zamana kadar, kordon kanı; plasenta ve göbek kordonu ile atılmaktaydı. Ancak son gelişmelerle kordon kanının çeşitli hastalıkların tedavisi açısından önemi anlaşılmış ve özel yöntemlerle toplanıp saklanmaya başlanmıştır. Bebeğin kordon kanı, “kök hücreler” açısından oldukça zengin bir kaynaktır.


Kök hücre nedir?


Kök hücreler, birçok dokuda bulunan ve değişerek vücudun diğer dokularını oluşturma yeteneğine sahip bir grup hücredir. Embriyodan, kordon kanından veya kemik iliğinden elde edilebilen kök hücreler  vücudun “kaynak” hücreleridir. Kök hücreler doku ve organlara oksijen ve karbondioksit taşıyan eritrositlere (alyuvar), vücudun bağışıklık sistemini oluşturan lökositlere (akyuvar) ya da kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlere, kemik, kıkırdak, damar duvarı, bazı sinir sistemi destek hücreleri, kalp kası, böbrek hücrelerine farklılaşabilir. Kök hücrelerin vücuttaki diğer tip hücrelere farklılaşma özelliğinin keşfedilmesi ile birlikte bu hücrelerin kanser, felç, Parkinson, Alzheimer, omurilik zedelenmeleri, kalp ve birçok genetik kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği fikri ortaya çıkmıştır.Günümüzde kök hücreler özellikle kemoterapi ve/veya radyoterapi gören kanser hastalarının kan ve bağışıklık sistemini yeniden canlandırmak için kullanılmaktadır.


Kordon kanı kök hücrelerinin diğer tip kök hücrelere göre avantajları nelerdir?


Kordon kanı kök hücreleri elde edilebilecek en genç kök hücreleridir. Bunlar saklanmak için dondurulduklarında yaşlanma ve yıpranma süreçleri de durdurulmuş olur. Kordon kanı kök hücrelerinin kemik iliği kök hücrelerine göre üreme hızı daha fazladır.


Kemik iliği nakli için alıcı ile verici arasında çoğunlukla tam bir doku (HLA) uyumu olması gerekir. Kök hücrelerin bağışıklık red cevapları henüz  tam olarak gelişmediğinden kordon kanı naklinde tam bir uyum olmasa da başarı sağlanabilir. Bu özellik aile bireyleri arasında kordon kanı nakli gerçekleştirilmesine olanak sağlar.


Saklanan kordon kanındaki kök hücreler, gerekli olduğu durumda hemen kullanılabilecek haldedir. Bu durum, hastalıkların ilerlemesini önleyebilmek için en kısa sürede tedavinin zorunlu olduğu durumlarda önem kazanır.


Kordon kanı kök hücreleri nakillerde başlıca ölüm nedenlerinden biri olan graft versus host (GVH) hastalığına kemik iliği kök hücrelerinden daha az neden olur. GVH hastalığı nakil sonrasında, nakledilen dokunun alıcı hastanın hücrelerine karşı bir reaksiyonudur.


Kordon kanı bankası


Kordon Kanı Bankası, bebeğin kordon kanını gelecekte olası tıbbi gereklilikler için saklayabilme olanağını sunmaktadır.


Doğumdan sonraki ilk 10 dakika içinde alınan kordon kanı uygun şartlarda dondurulur ve kordon kanı bankasında saklanır. Bu değerli kök hücreleri gerektiğinde çözülerek kullanılabilir.


Kordon kanı kök hücreleri çok değerli oldukları ve sadece doğumda toplanabildikleri için toplama işleminin bu konuda uzman hekimler tarafından yapılması, toplanma sonrası işlemlerin uzman kişilerce yürütülmesi ve örneklerin uygun koşullarda saklanması gerekir.


İlk kordon kanı nakli 1988 yılında gerçekleştirilmiştir. 1995 yılından itibaren dünyada kordon kanı bankaları yeni doğanların kordon kanlarının saklanabilmesi için yaygın olarak faaliyete geçmiştir.


Çocuklarının kordon kanına ihtiyacı olan ve/veya ileride ihtiyaç olduğunda kullanılmak üzere bebeklerinin kordon kanını saklamak isteyen aileler için kordon kanı bankasında belirli bir ücret karşılığında saklama işlemi yapılır. Aile bir süre sonra saklama işleminden vazgeçerse kendilerinden izin alınarak kordon kanları imha edilebilir veya kök hücre nakli ihtiyacı olabilecek hastaların tedavisi için Acıbadem Kordon Kanı Bankası tarafından saklanmaya devam edilebilir. Bu durumlarda aileden herhangi bir ücret talep edilmez.


Hangi aileler için bebeklerinin kordon kanını saklamak uygundur?


Kordon kanı saklanmasının kimler için uygun ve gerekli olduğu konusunda bilim çevrelerinde henüz tam bir fikirbirliği yoktur. Yeni olan bu uygulama ile ilgili olarak iki farklı görüş bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar sadece ailelerinde ilik nakli gerektirebilecek hastalık öyküsü bulunan ailelerin bebeklerinde bu uygulamanın yapılmasını savunurken, diğer araştırmacılar kök hücre çalışmalarındaki hızlı gelişimi göz önünde bulundurarak herkesin bu alternatifi kullanmasını önermektedirler.
Günümüzde kordon kanı nakli ile tedavi edilebilen hastalıklardan bazıları şunlardır:
•Lösemiler
•Lenfomalar
•Aplastik anemiler (kemik iliğinde hücre üretiminin olmaması)
•Orak hücreli anemi
•Talasemi
•Amegakaryositik trombositopeni
•Nöroblastom
•Bazı bağışıklık yetmezlikleri


Doku (HLA) uyumu nedir ve neden önemlidir?


Kordon kanı naklinde dikkate alınması gereken unsurlardan birisi HLA uyumudur. HLA antijenleri, doku uygunluk antijenleri olarak isimlendirilen, vücudun kendi hücreleri ile yabancı hücreleri birbirinden ayırdetmesine yarayan moleküllerdir. HLA bölgeleri nakil için alıcı ve verici arasındaki doku uyumunu belirler. HLA uyumu tam olmadığı durumlarda, dokular karşılıklı birbirlerini reddeder ve nakil başarısız olur. Bazen de, nakledilen doku hastanın vücudunu düşman olarak görür ve ona karşı savaş açarak GVH hastalığına meydan verir. Zorunlu şartlarda gerçekleştirilen ve daha az HLA uyumu gösteren kordon kanıyla yapılan nakillerde başarılı sonuç gösterilmiştir.


Kordon kanının alınması


Kordon kanı, bebek doğar doğmaz ilk 10 dakika içinde, göbek bağı kesildikten sonra göbek bağının plasenta tarafında kalan bölümünden alınır. Bu kan, toplanmadığı tüm durumlarda plasenta ile birlikte atıldığından, toplanması normal doğum prosedürünü ve bebeği herhangi bir şekilde etkilememektedir. Genelde toplama işlemi doğum esnasında doğumu yaptıran hekim tarafından yapılır. Hem normal yolla hem de sezeryan doğumlarda uygulanabilir.


Sadece birkaç dakika alan kordon kanının toplanması işlemi; basit, tehlikesiz ve acı vermeyen bir uygulamadır. Bilindiği gibi, bebek doğduktan hemen sonra göbek kordonu bağlanarak ayrılmaktadır. Bu ayrılmadan hemen sonra eğer kordon kanı toplanacaksa plasentaya bağlı olan kordonun içindeki kan Acıbadem Kordon Kanı Bankası’nın verdiği kit içerisindeki özel bir sistem yardımıyla pıhtılaşmayı önleyici madde içeren kan torbası içine toplanır. Yaklaşık 35 – 120 mililitre kan alınabilmektedir. Araştırmalar çok miktardaki kök hücre örneklerinin nakil sonrası daha başarılı sonuç verdiğini kanıtlamıştır.


Toplanan kan 36 saat içinde kordon kanı bankası laboratuvarına gönderilir. Kordon kanı laboratuvarda özel yöntemler ile dondurulur ve sıvı azot içinde saklanır. Dondurulan hücreler daha sonra gerek duyulduğunda çözülerek tedavide kullanılabilir.


Kordon kanı saklanmasına karar verildiğinde beklenen doğumdan önce mümkün olan en erken zamanda Acıbadem Kordon Kanı Bankası’na ve doğumu yaptıracak olan hekime durum bildirilmeli ve gerekli hazırlıkların yapılması sağlanmalıdır.  Bu sayede gerekli malzeme ve belgeler doğum anında hazır bulundurulabilir.


Uygulanan işlemler


Kordon kanı alındıktan sonra saklama için uygunluğu belirlenmek üzere anne ve kordon kanında bazı testler uygulanır. Bu testler için kit içinde bulunan 1 adet 2ml EDTA’lı tüpe ve 1 adet 10cc serum tüpüne anne kanı alınarak gönderilmesi gerekmektedir.


Anne kanından yapılan testler:
•Hepatit- B  kor antikoru ( anti-HBc)
•Hepatit-B yüzey antijeni ( HbsAg)
•HIV-1 ve -2 antikoru +p24 antijeni
•Hepatit C virusü antikoru ( anti-HCV)
•Sitomegalovirüs (CMV)
•Sifiliz
•Kan grubu
•Alanine Aminotransferaz (ALT) enzimi


Kordon kanında yapılan testler:
•Mantar kültürü
•Bakteri kültürü
•Lökosit sayımı


Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini biliyoruz, son aşama nedir? Saklama esnasında meydana gelebilecek birtakım olaylarla alınan kordon kanının ziyan olması gibi bir olay yaşanabilir mi?


Hastalık hangi tıp uzmanının alanına giriyorsa o hastalığın kök hücre tedavisinin bulunup bulunmadığını, bu konudaki gelişmeleri ve nihayet tedaviyi o uzman yapacaktır. Bu yüzden hastaların konuyu kendi hekimlerine danışmaları gerekmektedir. Acıbadem Kordon kanı Bankası kök hücrelerin alde edilmesi, çoğaltılması, saklanması ve tedaviye hazırlanması aşamalarında isteyen hekime hizmet vermektedir.


Kaç yıl sonra olursa olsun ve hangi hastalık için olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda saklanan kök hücreleri tıpta kabul edilebilir en işe yarar halde  sağlayabilmek Acıbadem Kordon Kanı Bankasının amacıdır. Saklama sırasında hücrelere her hangi bir hasar meydana gelmemesi için gerekli her önlem alınmıştır. Deprem, yangın vs kanunun mücbir sebepler saydığı  haller de Acıbadem Kordon Kanı Bankası için mücbir sebep değildir. Tüm felaketlere karşı gerekli önlemler alınmıştır. Herşeye rağmen meydana gelebilecek zararlarda Acıbadem tüm yurtiçi ve yurt dışı olanaklarını seferber ederek  hastalarına hizmet edecektir.
 
İkiz bebek doğumlarında her iki bebekten de kordon kanı alınması gerekir mi? 2. çocuğun kordon kanı birincide ya da ilk çocuğun ki 2. için kullanılabilir mi? Kordon kanındaki kök hücreden ailede başka kimler yararlanabilir?


Kordon kanının diğer bir kişi için kullanılıp kullanılamayacağı hastalığın cinsine, o zamandaki tıbbi gelişmelere, doku grubu uyum ihtiyacı olup olmadığına ve tedaviyi yapan doktora bağlıdır.  Tek yumurta ikizleri  aynı genetik yapıda olacağı için birisinden alınan kanın diğeri için de kullanılma ihtimali yüksektir. Ancak kordon kanı ilk önce her bebeğin kendi kullanımı düşünülerek saklanmaktadır. Şimdiki tıbbi bilgilere göre kordon kanı kullanımı ihtimali kişinin kendisinden sonra en çok kardeşlerde, daha sonra  anne ve babada bulunmaktadır.  Ancak akrabalık mesafesi arttıkça bu ihtimal azalmaktadır.


Bu konu son günlerde sık sık gündeme gelmesine rağmen ailelere nasıl bir ilgi gösterdiler? 


Ailelerin ve hekimlerin ilgisi yüksektir. Acıbadem özellikle İstanbul’da kök hücre nakli bekleyen hastaların ailelerinde doğan bebeklerin kordon kanlarının da saklandığı bir merkez olması sebebiyle hekimlerin de ilgisi yüksektir.


Daha fazla bilgi için : Acıbadem Kurumsal İletişim : (0216) 544 38 72
www.acibadem.com.tr

Hakkında Ana Peri

Bunlara da bakın.

Prematüre Bebeklerim

Bebekleriniz planlanandan haftalar önce geldi, belki önceden işaretler veriyordu zaten ve de doktorunuz doğumu durdurmak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir